Вградени комбинации за ладење и замрзнување

Висина на уред


Ширина на уред


Тип на вградување


Волумен (l)


Висина на ниша


Монтажа на врати


Класа на енергетска ефикасност

Опрема

0° фиокаРезултати 1-10 од 28

ECBN 5066 PremiumPlus BioFresh NoFrost Комбинација за ладење и замрзнување што може да се вгради, со BioFresh и NoFrost

Класа на енергетска ефикасност A++
0° фиока BioFresh
Висина на ниша 203 cm
Вкупен нето капацитет 379 l
Тип на вградување Може да се вгради
Монтажа на врати Фиксна врата
Поврзување со мрежа (овозможено со SmartDevice)

ECBN 5066 PremiumPlus BioFresh NoFrost Комбинација за ладење и замрзнување што може да се вгради, со BioFresh и NoFrost

Класа на енергетска ефикасност A++
0° фиока BioFresh
Висина на ниша 203 cm
Вкупен нето капацитет 379 l
Тип на вградување Може да се вгради
Монтажа на врати Фиксна врата
Поврзување со мрежа (овозможено со SmartDevice)

ECBN 6156 PremiumPlus BioFresh NoFrost Комбинација за ладење и замрзнување што може да се вгради, со BioFresh и NoFrost

Класа на енергетска ефикасност A+
0° фиока BioFresh
Висина на ниша 203 cm
Вкупен нето капацитет 471 l
Тип на вградување Може да се вгради
Монтажа на врати Фиксна врата
Поврзување со мрежа (овозможено со SmartDevice)

ECBN 6156 PremiumPlus BioFresh NoFrost Комбинација за ладење и замрзнување што може да се вгради, со BioFresh и NoFrost

Класа на енергетска ефикасност A+
0° фиока BioFresh
Висина на ниша 203 cm
Вкупен нето капацитет 471 l
Тип на вградување Може да се вгради
Монтажа на врати Фиксна врата
Поврзување со мрежа (овозможено со SmartDevice)

ECBN 6256 PremiumPlus BioFresh NoFrost Комбинација за ладење и замрзнување што може да се вгради, со BioFresh и NoFrost

Класа на енергетска ефикасност A++
0° фиока BioFresh
Висина на ниша 203 cm
Вкупен нето капацитет 471 l
Тип на вградување Може да се вгради
Монтажа на врати Фиксна врата
Поврзување со мрежа (овозможено со SmartDevice)

ICBN 3324 Comfort BioFresh NoFrost Комбинација за ладење и замрзнување што може да се вгради, со BioFresh и NoFrost

Класа на енергетска ефикасност A++
0° фиока BioFresh
Висина на ниша 178 cm
Вкупен нето капацитет 237 l
Тип на вградување Може да се вгради
Монтажа на врати Фиксна врата
Поврзување со мрежа (овозможено со SmartDevice)

ICBN 3376 Premium BioFresh NoFrost Комбинација за ладење и замрзнување што може да се вгради, со BioFresh и NoFrost

Класа на енергетска ефикасност A++
0° фиока BioFresh
Висина на ниша 178 cm
Вкупен нето капацитет 238 l
Тип на вградување Може да се вгради
Монтажа на врати Фиксна врата
Поврзување со мрежа (овозможено со SmartDevice)

ICBN 3386 Premium BioFresh NoFrost Комбинација за ладење и замрзнување што може да се вгради, со BioFresh и NoFrost

Класа на енергетска ефикасност A++
0° фиока BioFresh
Висина на ниша 178 cm
Вкупен нето капацитет 233 l
Тип на вградување Може да се вгради
Монтажа на врати Фиксна врата
Поврзување со мрежа (овозможено со SmartDevice)

ICBP 3266 Premium BioFresh Интегриран ладилник со BioFresh и SmartFrost

Класа на енергетска ефикасност A+++
0° фиока BioFresh
Висина на ниша 178 cm
Вкупен нето капацитет 261 l
Тип на вградување Може да се вгради
Монтажа на врати Фиксна врата
Поврзување со мрежа (овозможено со SmartDevice)

ICBS 3224 Comfort BioFresh Интегриран ладилник со BioFresh и SmartFrost

Класа на енергетска ефикасност A++
0° фиока BioFresh
Висина на ниша 178 cm
Вкупен нето капацитет 261 l
Тип на вградување Може да се вгради
Монтажа на врати Лизгачки врати
Поврзување со мрежа (овозможено со SmartDevice)
  • Резултати од пребарување по сајт

Забелешка: И покрај внимателното одржување на податоците, го задржуваме правото да правиме технички промени, грешки и отстапувања од сликите и текстуалната содржина во споредба со оригиналниот уред.