Самостојни комбинирани ладилници

Длабочина на уред


Број шишиња од Бордо (0,75 l)


Ширина на уред


Висина на уред


Вкупна зафатнина


Позиција за замрзнувач


Материјал на врата


Боја на куќиште


Класа на енергетска ефикасност


Произведено во Германија

Опрема

Технологија за свежина


Технологија на ладење


IceMaker


InfinitySpring

Резултати 1-10 од 91

CBNbbd 5223 Plus со дизајнерски мотив Комбинација за ладење и замрзнување со BioFresh и NoFrost

 • Надворешни димензии (В/Ш/Д) 185,5 / 59,7 / 67,5 cm
 • Вкупна зафатнина 320 l
 • Класа на енергетска ефикасност D
 • Технологија за свежина BioFresh
 • Технологија на ладење NoFrost
 • Надворешни димензии (В/Ш/Д) 185,5 / 59,7 / 67,5 cm
 • Вкупна зафатнина 320 l
 • Класа на енергетска ефикасност D
 • Технологија за свежина BioFresh
 • Технологија на ладење NoFrost

CBNbda 5723 Plus BioFresh NoFrost Комбинација за ладење и замрзнување со BioFresh и NoFrost

 • Надворешни димензии (В/Ш/Д) 201,5 / 59,7 / 67,5 cm
 • Вкупна зафатнина 360 l
 • Класа на енергетска ефикасност A
 • Технологија за свежина BioFresh
 • Технологија на ладење NoFrost
 • Надворешни димензии (В/Ш/Д) 201,5 / 59,7 / 67,5 cm
 • Вкупна зафатнина 360 l
 • Класа на енергетска ефикасност A
 • Технологија за свежина BioFresh
 • Технологија на ладење NoFrost

CBNbe 5775 Premium BioFresh NoFrost Комбинација за ладење и замрзнување со BioFresh и NoFrost

 • Надворешни димензии (В/Ш/Д) 201 / 70 / 66,5 cm
 • Вкупна зафатнина 392 l
 • Класа на енергетска ефикасност B
 • Технологија за свежина BioFresh
 • Технологија на ладење NoFrost
 • Надворешни димензии (В/Ш/Д) 201 / 70 / 66,5 cm
 • Вкупна зафатнина 392 l
 • Класа на енергетска ефикасност B
 • Технологија за свежина BioFresh
 • Технологија на ладење NoFrost

CBNbe 5778 Premium BioFresh NoFrost Комбинација за ладење и замрзнување со BioFresh и NoFrost

 • Надворешни димензии (В/Ш/Д) 201 / 70 / 66,5 cm
 • Вкупна зафатнина 392 l
 • Класа на енергетска ефикасност C
 • Технологија за свежина BioFresh
 • Технологија на ладење NoFrost
 • Надворешни димензии (В/Ш/Д) 201 / 70 / 66,5 cm
 • Вкупна зафатнина 392 l
 • Класа на енергетска ефикасност C
 • Технологија за свежина BioFresh
 • Технологија на ладење NoFrost

CBNbe 6256 PremiumPlus BioFresh NoFrost Комбинација за ладење и замрзнување со BioFresh и NoFrost

 • Надворешни димензии (В/Ш/Д) 203,9 / 91 / 61,5 cm
 • Вкупна зафатнина 522 l
 • Класа на енергетска ефикасност F
 • Технологија за свежина BioFresh
 • Технологија на ладење NoFrost
 • Надворешни димензии (В/Ш/Д) 203,9 / 91 / 61,5 cm
 • Вкупна зафатнина 522 l
 • Класа на енергетска ефикасност F
 • Технологија за свежина BioFresh
 • Технологија на ладење NoFrost

CBNbsa 5753 Prime BioFresh NoFrost Комбинација за ладење и замрзнување со BioFresh и NoFrost

 • Надворешни димензии (В/Ш/Д) 201,5 / 59,7 / 67,5 cm
 • Вкупна зафатнина 362 l
 • Класа на енергетска ефикасност A
 • Технологија за свежина BioFresh
 • Технологија на ладење NoFrost
 • Надворешни димензии (В/Ш/Д) 201,5 / 59,7 / 67,5 cm
 • Вкупна зафатнина 362 l
 • Класа на енергетска ефикасност A
 • Технологија за свежина BioFresh
 • Технологија на ладење NoFrost

CBNbsd 576i Prime BioFresh NoFrost Комбинација за ладење и замрзнување со BioFresh и NoFrost

 • Надворешни димензии (В/Ш/Д) 201,5 / 59,7 / 67,5 cm
 • Вкупна зафатнина 362 l
 • Класа на енергетска ефикасност D
 • Технологија за свежина BioFresh
 • Технологија на ладење NoFrost
 • Надворешни димензии (В/Ш/Д) 201,5 / 59,7 / 67,5 cm
 • Вкупна зафатнина 362 l
 • Класа на енергетска ефикасност D
 • Технологија за свежина BioFresh
 • Технологија на ладење NoFrost

CBNbsd 578i Peak BioFresh NoFrost Комбинација на фрижидер-замрзнувач со BioFresh Professional и NoFrost

 • Надворешни димензии (В/Ш/Д) 201,5 / 59,7 / 67,5 cm
 • Вкупна зафатнина 359 l
 • Класа на енергетска ефикасност D
 • Технологија за свежина BioFreshProfessional
 • Технологија на ладење NoFrost
 • Надворешни димензии (В/Ш/Д) 201,5 / 59,7 / 67,5 cm
 • Вкупна зафатнина 359 l
 • Класа на енергетска ефикасност D
 • Технологија за свежина BioFreshProfessional
 • Технологија на ладење NoFrost

CBNd 5223 Plus BioFresh NoFrost Комбинација за ладење и замрзнување со BioFresh и NoFrost

 • Надворешни димензии (В/Ш/Д) 185,5 / 59,7 / 67,5 cm
 • Вкупна зафатнина 320 l
 • Класа на енергетска ефикасност D
 • Технологија за свежина BioFresh
 • Технологија на ладење NoFrost
 • Надворешни димензии (В/Ш/Д) 185,5 / 59,7 / 67,5 cm
 • Вкупна зафатнина 320 l
 • Класа на енергетска ефикасност D
 • Технологија за свежина BioFresh
 • Технологија на ладење NoFrost

CBNd 5723 Plus BioFresh NoFrost Комбинација за ладење и замрзнување со BioFresh и NoFrost

 • Надворешни димензии (В/Ш/Д) 201,5 / 59,7 / 67,5 cm
 • Вкупна зафатнина 360 l
 • Класа на енергетска ефикасност D
 • Технологија за свежина BioFresh
 • Технологија на ладење NoFrost
 • Надворешни димензии (В/Ш/Д) 201,5 / 59,7 / 67,5 cm
 • Вкупна зафатнина 360 l
 • Класа на енергетска ефикасност D
 • Технологија за свежина BioFresh
 • Технологија на ладење NoFrost
 • Резултати од пребарување по сајт

Забелешка: И покрај внимателното одржување на податоците, го задржуваме правото да правиме технички промени, грешки и отстапувања од сликите и текстуалната содржина во споредба со оригиналниот уред.