Упатства за употреба

Потребна ви е помош за вградување на вашиот ладилник или замрзнувач, а соодветното упатство за употреба не ви е при рака? Нема проблем, преземете го едноставно како pdf-документ.

Притоа внесете го 9-цифрениот сериски број на вашиот ладилник или замрзнувач во предвиденото поле. Серискиот број можете да го најдете на етикетата за идентификација која кај самостојните апарати се наоѓа на левата страна во внатрешноста на апаратот, а кај сандаците за замрзнување на десната страна на надворешниот ѕид на апаратот.

Пребарај

Етикета за идентификација

Етикетата за идентификација ги содржи потребните ознаки за конкретниот ладилник или замрзнувач. Повеќе информации за етикетата за идентификација и за тоа на која страна се наоѓа кај различните видови апарати ќе добиете на нашата информативна страница наменета за неа.