Преземања

Тука можете да ги преземете брошурите на Liebherr во кои е содржан нашиот сеопфатен асортиман на производи. На тој начин компактно и прегледно имате пристап до сите релевантни информации. Дополнително, можете бесплатно да ги преземете упатството за употреба за конкретниот производ, како и актуелната етикета за енергетска ефикасност и информативниот лист за производот на ЕУ.