Безбедно складирање за најголеми потреби!

Во ладилниците за лекови од Liebherr се складираат висококвалитетни препрати и осетливи лекови во секое време. Прецизната електроника заедно со висококвалитетната изолација придонесуваат за оптимизиран динамичен систем за ладење и висококвалитетна обработка. Визуелните и звучните алармни системи предупредуваат при промени на температурата.

Уреди за складирање лекови

Бруто волумен


Ширина на уред


Висина на уред


Vernetzbarkeit

Резултати 1-8 од 8

MKUv 1610 MediLine Фрижидер за лекови со удобна електроника

 • Вкупен бруто капацитет 142 l
 • Bruttovolumen Gesamt 142 l
 • Надворешни димензии (В/Ш/Д) 82 / 60,1 / 61,8 cm
 • SmartMonitoring може да се надгради, достапна е и мрежна апликација
 • Bruttovolumen Gesamt 142 l
 • SmartMonitoring може да се надгради, достапна е и мрежна апликација

MKUv 1610 MediLine со фиоки Фрижидер за лекови со удобна електроника

 • Вкупен бруто капацитет 142 l
 • Bruttovolumen Gesamt 142 l
 • Надворешни димензии (В/Ш/Д) 82 / 60,1 / 61,8 cm
 • SmartMonitoring може да се надгради, достапна е и мрежна апликација
 • Bruttovolumen Gesamt 142 l
 • SmartMonitoring може да се надгради, достапна е и мрежна апликација

MKUv 1613 MediLine Фрижидер за лекови со удобна електроника

 • Вкупен бруто капацитет 152 l
 • Bruttovolumen Gesamt 152 l
 • Надворешни димензии (В/Ш/Д) 82 / 60,1 / 61,8 cm
 • SmartMonitoring може да се надгради, достапна е и мрежна апликација
 • Bruttovolumen Gesamt 152 l
 • SmartMonitoring може да се надгради, достапна е и мрежна апликација

MKUv 1613 MediLine со фиоки Фрижидер за лекови со удобна електроника

 • Вкупен бруто капацитет 152 l
 • Bruttovolumen Gesamt 152 l
 • Надворешни димензии (В/Ш/Д) 82 / 60,1 / 61,8 cm
 • SmartMonitoring може да се надгради, достапна е и мрежна апликација
 • Bruttovolumen Gesamt 152 l
 • SmartMonitoring може да се надгради, достапна е и мрежна апликација

MKv 3910 MediLine Фрижидер за лекови со удобна електроника

 • Вкупен бруто капацитет 361 l
 • Bruttovolumen Gesamt 361 l
 • Надворешни димензии (В/Ш/Д) 184 / 60,1 / 61,8 cm
 • SmartMonitoring може да се надгради, достапна е и мрежна апликација
 • Bruttovolumen Gesamt 361 l
 • SmartMonitoring може да се надгради, достапна е и мрежна апликација

MKv 3910 MediLine со фиоки Фрижидер за лекови со удобна електроника

 • Вкупен бруто капацитет 361 l
 • Bruttovolumen Gesamt 361 l
 • Надворешни димензии (В/Ш/Д) 184 / 60,1 / 61,8 cm
 • SmartMonitoring може да се надгради, достапна е и мрежна апликација
 • Bruttovolumen Gesamt 361 l
 • SmartMonitoring може да се надгради, достапна е и мрежна апликација

MKv 3913 MediLine Фрижидер за лекови со удобна електроника

 • Вкупен бруто капацитет 386 l
 • Bruttovolumen Gesamt 386 l
 • Надворешни димензии (В/Ш/Д) 184 / 60,1 / 61,8 cm
 • SmartMonitoring може да се надгради, достапна е и мрежна апликација
 • Bruttovolumen Gesamt 386 l
 • SmartMonitoring може да се надгради, достапна е и мрежна апликација

MKv 3913 MediLine со фиоки Фрижидер за лекови со удобна електроника

 • Вкупен бруто капацитет 386 l
 • Bruttovolumen Gesamt 386 l
 • Надворешни димензии (В/Ш/Д) 184 / 60,1 / 61,8 cm
 • SmartMonitoring може да се надгради, достапна е и мрежна апликација
 • Bruttovolumen Gesamt 386 l
 • SmartMonitoring може да се надгради, достапна е и мрежна апликација
 • Резултати од пребарување по сајт

Забелешка: И покрај внимателното одржување на податоците, го задржуваме правото да правиме технички промени, грешки и отстапувања од сликите и текстуалната содржина во споредба со оригиналниот уред.