Безбедно складирање за најголеми потреби!

Во ладилниците за лекови од Liebherr се складираат висококвалитетни препрати и осетливи лекови во секое време. Прецизната електроника заедно со висококвалитетната изолација придонесуваат за оптимизиран динамичен систем за ладење и висококвалитетна обработка. Визуелните и звучните алармни системи предупредуваат при промени на температурата.

Уреди за складирање лекови

Ширина на уред


Висина на уред


Систем за ладење


Прилагодлив опсег на температура


Материјал на врата/капак

Најдобри моменти

Внатрешно осветлување

Резултати 1-10 од 12

 • 1
 • 2

HMFvh 4001 Perfection Фрижидер за лекови со воздушно ладење

 • Надворешни димензии: висина / ширина / длабочина 188,4 / 59,7 / 65,4 cm
 • Надворешни димензии: висина / ширина / длабочина 188,4 / 59,7 / 65,4 cm

HMFvh 4001 Perfection со фиоки за лекови Фрижидер за лекови со воздушно ладење

 • Надворешни димензии: висина / ширина / длабочина 188,4 / 59,7 / 65,4 cm
 • Надворешни димензии: висина / ширина / длабочина 188,4 / 59,7 / 65,4 cm

HMFvh 4011 Perfection Фрижидер за лекови со воздушно ладење

 • Надворешни димензии: висина / ширина / длабочина 188,4 / 59,7 / 65,4 cm
 • Надворешни димензии: висина / ширина / длабочина 188,4 / 59,7 / 65,4 cm

HMFvh 4011 Perfection со фиоки за лекови Фрижидер за лекови со воздушно ладење

 • Надворешни димензии: висина / ширина / длабочина 188,4 / 59,7 / 65,4 cm
 • Надворешни димензии: висина / ширина / длабочина 188,4 / 59,7 / 65,4 cm

HMFvh 5501 Perfection Фрижидер за лекови со воздушно ладење

 • Надворешни димензии: висина / ширина / длабочина 179,3 / 74,7 / 76,9 cm
 • Надворешни димензии: висина / ширина / длабочина 179,3 / 74,7 / 76,9 cm

HMFvh 5501 Perfection со фиоки за лекови Фрижидер за лекови со воздушно ладење

 • Надворешни димензии: висина / ширина / длабочина 179,3 / 74,7 / 76,9 cm
 • Надворешни димензии: висина / ширина / длабочина 179,3 / 74,7 / 76,9 cm

HMFvh 5511 Perfection Фрижидер за лекови со воздушно ладење

 • Надворешни димензии: висина / ширина / длабочина 179,3 / 74,7 / 76,9 cm
 • Надворешни димензии: висина / ширина / длабочина 179,3 / 74,7 / 76,9 cm

HMFvh 5511 Perfection со фиоки за лекови Фрижидер за лекови со воздушно ладење

 • Надворешни димензии: висина / ширина / длабочина 179,3 / 74,7 / 76,9 cm
 • Надворешни димензии: висина / ширина / длабочина 179,3 / 74,7 / 76,9 cm
 • Резултати од пребарување по сајт
 • 1
 • 2

Забелешка: И покрај внимателното одржување на податоците, го задржуваме правото да правиме технички промени, грешки и отстапувања од сликите и текстуалната содржина во споредба со оригиналниот уред.