Безбедно складирање за најголеми потреби!

Во ладилниците за лекови од Liebherr се складираат висококвалитетни препрати и осетливи лекови во секое време. Прецизната електроника заедно со висококвалитетната изолација придонесуваат за оптимизиран динамичен систем за ладење и висококвалитетна обработка. Визуелните и звучните алармни системи предупредуваат при промени на температурата.

Уреди за складирање лекови

Бруто волумен


Ширина на уред


Висина на уред

Резултати 1-4 од 4

MKUv 1610

Вкупен бруто капацитет 142 l
Надворешни димензии (В/Ш/Д) 82,0 / 59,7 / 61,5 cm
Потрошувачка на енергија за 24 часа 0,747 kWh / 24h

MKUv 1613

Вкупен бруто капацитет 152 l
Надворешни димензии (В/Ш/Д) 82,0 / 59,7 / 61,5 cm
Потрошувачка на енергија за 24 часа 1,010 kWh / 24h

MKv 3910

Вкупен бруто капацитет 361 l
Надворешни димензии (В/Ш/Д) 184 / 60,0 / 61,5 cm
Потрошувачка на енергија за 24 часа 0,846 kWh / 24h

MKv 3913

Вкупен бруто капацитет 386 l
Надворешни димензии (В/Ш/Д) 184 / 60,0 / 61,5 cm
Потрошувачка на енергија за 24 часа 1,315 kWh / 24h
  • Резултати од пребарување по сајт

Забелешка: И покрај внимателното одржување на податоците, го задржуваме правото да правиме технички промени, грешки и отстапувања од сликите и текстуалната содржина во споредба со оригиналниот уред.