Безбедно складирање за најголеми потреби!

Во ладилниците за лекови од Liebherr се складираат висококвалитетни препрати и осетливи лекови во секое време. Прецизната електроника заедно со висококвалитетната изолација придонесуваат за оптимизиран динамичен систем за ладење и висококвалитетна обработка. Визуелните и звучните алармни системи предупредуваат при промени на температурата.

Уреди за складирање лекови

Gewerbe Bruttovolumen Gesamt (l)


Бруто волумен


Ширина на уред


Висина на уред

Резултати 1-8 од 8

  • Резултати од пребарување по сајт

Забелешка: И покрај внимателното одржување на податоците, го задржуваме правото да правиме технички промени, грешки и отстапувања од сликите и текстуалната содржина во споредба со оригиналниот уред.