Безбедно складирање за најголеми потреби!

Во ладилниците за лекови од Liebherr се складираат висококвалитетни препрати и осетливи лекови во секое време. Прецизната електроника заедно со висококвалитетната изолација придонесуваат за оптимизиран динамичен систем за ладење и висококвалитетна обработка. Визуелните и звучните алармни системи предупредуваат при промени на температурата.

Уреди за складирање лекови

Вкупен бруто волумен


Ширина на уред


Висина на уред


Систем за ладење


Прилагодлив опсег на температура


Материјал на врата/капак

Gerätehighlights

Внатрешно осветлување

Резултати 1-10 од 12

 • 1
 • 2

HMFvh 4001 Perfection Фрижидер за лекови со воздушно ладење

 • Надворешни димензии: висина / ширина / длабочина 188,4 / 59,7 / 65,4 cm
 • Надворешни димензии: висина / ширина / длабочина 188,4 / 59,7 / 65,4 cm

HMFvh 4001 Perfection со фиоки за лекови Фрижидер за лекови со воздушно ладење

 • Надворешни димензии: висина / ширина / длабочина 188,4 / 59,7 / 65,4 cm
 • Надворешни димензии: висина / ширина / длабочина 188,4 / 59,7 / 65,4 cm

HMFvh 4011 Perfection Фрижидер за лекови со воздушно ладење

 • Надворешни димензии: висина / ширина / длабочина 188,4 / 59,7 / 65,4 cm
 • Надворешни димензии: висина / ширина / длабочина 188,4 / 59,7 / 65,4 cm

HMFvh 4011 Perfection со фиоки за лекови Фрижидер за лекови со воздушно ладење

 • Надворешни димензии: висина / ширина / длабочина 188,4 / 59,7 / 65,4 cm
 • Надворешни димензии: висина / ширина / длабочина 188,4 / 59,7 / 65,4 cm

HMFvh 5501 Perfection Фрижидер за лекови со воздушно ладење

 • Надворешни димензии: висина / ширина / длабочина 179,3 / 74,7 / 76,9 cm
 • Надворешни димензии: висина / ширина / длабочина 179,3 / 74,7 / 76,9 cm

HMFvh 5501 Perfection со фиоки за лекови Фрижидер за лекови со воздушно ладење

 • Надворешни димензии: висина / ширина / длабочина 179,3 / 74,7 / 76,9 cm
 • Надворешни димензии: висина / ширина / длабочина 179,3 / 74,7 / 76,9 cm

HMFvh 5511 Perfection Фрижидер за лекови со воздушно ладење

 • Надворешни димензии: висина / ширина / длабочина 179,3 / 74,7 / 76,9 cm
 • Надворешни димензии: висина / ширина / длабочина 179,3 / 74,7 / 76,9 cm

HMFvh 5511 Perfection со фиоки за лекови Фрижидер за лекови со воздушно ладење

 • Надворешни димензии: висина / ширина / длабочина 179,3 / 74,7 / 76,9 cm
 • Надворешни димензии: висина / ширина / длабочина 179,3 / 74,7 / 76,9 cm
 • Резултати од пребарување по сајт
 • 1
 • 2

Забелешка: И покрај внимателното одржување на податоците, го задржуваме правото да правиме технички промени, грешки и отстапувања од сликите и текстуалната содржина во споредба со оригиналниот уред.