Советување

Ви треба совет за користење на нашите производи и ракување со нив откако ќе ги купите? Или можеби имате општи прашања за апаратите на Liebherr? Стапете во контакт со нас, а ние со задоволство ќе ви помогнеме.

Вашиот директен контакт со сервисот на Liebherr

За прашања во врска со ладилниците и замрзнувачите на Liebherr можете слободно да се обратите на нашите сервисни партнери.

Кликнете на копчето за да го пронајдете партнерот на Liebherr во вашата област.

најдете партнери

Етикетата за идентификација на апаратите на Liebherr

За прашања во врска со вашиот апарат, ве молиме имајте ги пред себе точните ознаки на вашиот апарат (име на апаратот, Сериски бр.). Со помош на овие информации, нашите сервисери можат подобро да одговорат на прашањата и побрзо да ги решат можните проблеми.

Самостоен

Етикетата за идентификација кај самостојните апарати се наоѓа на внатрешната страна на апаратот одлево.

Двокрилен ладилник

Етикетата за идентификација кај двокрилните ладилници се наоѓа од левата страна на долната преграда за замрзнување.

Ладилник за шишиња

Етикетата за идентификација кај ладилниците за шишиња се наоѓа на внатрешната страна одлево.

Самостојни и вградени уреди

Етикетата за идентификација кај замрзнувачите се наоѓа на внатрешната страна одлево.

Сандаци за длабоко замрзнување

Етикетата за идентификација кај сандаците за длабоко замрзнување се наоѓа на десниот надворешниот ѕид, горе десно.

Уред со горна комора (замрзнувачот се наоѓа горе)

Кај уредите со горна комора, етикетата за идентификација на уредот се наоѓа на најдолната лева страна во просторот за зеленчук.

Уред со долна комора(замрзнувачот е поставен долу)

Кај уредите со долна комора, етикетата за идентификација на уредот се наоѓа на левата внатрешна страна.

Ладилник за вино

Етикетата за идентификација кај ладилниците за вино се наоѓа на левата страна од внатрешноста.

Ладилник за пури

Етикетата за идентификација кај ладилниците за пури се наоѓа на левата надворешна страна.