Професионални уреди за поголема свежина

Во индустриските дејности, ладилниците и замрзнувачите мора да бидат особено издржливи, удобни и енергетски ефикасни. Liebherr ги овозможува сите предности, коишто се потребни во професионалната дејност: висококвалитетни делови и максимален употреблив волумен, ефикасна моќност на ладење, стабилна постојана температура и многу лесно чистење. Пред сè, уредите се одликуваат со ниска потрошувачка на енергија и максимална економичност.

Ладилници за хотелиерство и гастрономија

Ширина на уред


Висина на уред


Климатска класа


Вметнување


Материјал на внатрешен сад


Материјал на врата/капак

Најдобри моменти

Внатрешно осветлување

Резултати 1-10 од 36

FCFCvg 4002 Perfection Комбинација за ладење и замрзнување

 • Вкупен бруто волумен 377 l
 • Надворешни димензии: висина / ширина / длабочина 204,4 / 59,7 / 65,4 cm
 • Надворешни димензии: висина / ширина / длабочина 204,4 / 59,7 / 65,4 cm

FCFCvg 4032 Perfection Комбинација за ладење и замрзнување

 • Вкупен бруто волумен 389 l
 • Надворешни димензии: висина / ширина / длабочина 204,4 / 59,7 / 65,4 cm
 • Надворешни димензии: висина / ширина / длабочина 204,4 / 59,7 / 65,4 cm

FCFvg 4002 Performance Комбинација за ладење и замрзнување

 • Вкупен бруто волумен 377 l
 • Надворешни димензии: висина / ширина / длабочина 204,4 / 59,7 / 65,4 cm
 • Надворешни димензии: висина / ширина / длабочина 204,4 / 59,7 / 65,4 cm

FKUv 1610 Premium Ладилник со ладење со циркулација на воздух што може да се вгради под работна маса

 • Вкупен бруто волумен 134 l
 • Надворешни димензии: висина / ширина / длабочина 83 / 60 / 61,5 cm
 • Полнење 0,5 l PET 92
 • Полнење лименка од 0,33 l 163
 • Класа на енергетска ефикасност C
 • Надворешни димензии: висина / ширина / длабочина 83 / 60 / 61,5 cm
 • Полнење 0,5 l PET 92
 • Полнење лименка од 0,33 l 163
 • Класа на енергетска ефикасност C

FKUv 1610 Premium Black Ладилник со ладење со циркулација на воздух што може да се вгради под работна маса

 • Вкупен бруто волумен 134 l
 • Надворешни димензии: висина / ширина / длабочина 83 / 60 / 61,5 cm
 • Полнење 0,5 l PET 92
 • Полнење лименка од 0,33 l 163
 • Класа на енергетска ефикасност C
 • Надворешни димензии: висина / ширина / длабочина 83 / 60 / 61,5 cm
 • Полнење 0,5 l PET 92
 • Полнење лименка од 0,33 l 163
 • Класа на енергетска ефикасност C

FKUv 1660 Premium Ладилник со ладење со циркулација на воздух што може да се вгради под работна маса

 • Вкупен бруто волумен 134 l
 • Надворешни димензии: висина / ширина / длабочина 83 / 60 / 61,5 cm
 • Полнење 0,5 l PET 92
 • Полнење лименка од 0,33 l 163
 • Класа на енергетска ефикасност C
 • Надворешни димензии: висина / ширина / длабочина 83 / 60 / 61,5 cm
 • Полнење 0,5 l PET 92
 • Полнење лименка од 0,33 l 163
 • Класа на енергетска ефикасност C

FKUv 1663 Premium Ладилник со ладење со циркулација на воздух што може да се вгради под работна маса

 • Вкупен бруто волумен 148 l
 • Надворешни димензии: висина / ширина / длабочина 83 / 60 / 61,5 cm
 • Полнење 0,5 l PET 92
 • Полнење лименка од 0,33 l 163
 • Класа на енергетска ефикасност C
 • Надворешни димензии: висина / ширина / длабочина 83 / 60 / 61,5 cm
 • Полнење 0,5 l PET 92
 • Полнење лименка од 0,33 l 163
 • Класа на енергетска ефикасност C

FKvesf 1805 Premium Ладилник со ладење со циркулација на воздух што може да се вгради под работна маса

 • Вкупен бруто волумен 171 l
 • Надворешни димензии: висина / ширина / длабочина 85 / 60 / 60 cm
 • Полнење 0,5 l PET 115
 • Полнење лименка од 0,33 l 217
 • Класа на енергетска ефикасност C
 • Надворешни димензии: висина / ширина / длабочина 85 / 60 / 60 cm
 • Полнење 0,5 l PET 115
 • Полнење лименка од 0,33 l 217
 • Класа на енергетска ефикасност C

FRFBvg 5501 Perfection Ладилник со ладење со циркулација на воздух

 • Вкупен бруто волумен 571 l
 • Надворешни димензии: висина / ширина / длабочина 181,8 / 74,7 / 76,9 cm
 • Класа на енергетска ефикасност C
 • Надворешни димензии: висина / ширина / длабочина 181,8 / 74,7 / 76,9 cm
 • Класа на енергетска ефикасност C

FRFCvg 4001 Perfection Ладилник со ладење со циркулација на воздух

 • Вкупен бруто волумен 420 l
 • Надворешни димензии: висина / ширина / длабочина 188,4 / 59,7 / 65,4 cm
 • Класа на енергетска ефикасност C
 • Надворешни димензии: висина / ширина / длабочина 188,4 / 59,7 / 65,4 cm
 • Класа на енергетска ефикасност C
 • Резултати од пребарување по сајт

Забелешка: И покрај внимателното одржување на податоците, го задржуваме правото да правиме технички промени, грешки и отстапувања од сликите и текстуалната содржина во споредба со оригиналниот уред.