Технологии за долго одржување на свежината и вкусот

„Ниту едно задоволство не е краткотрајно, зашто трагата што ја остава трајно се задржува“, за ова знаел уште Јохан Волфганг фон Гете. За долготрајно свежо задоволство Liebherr развива технологии со кои прехранбените производи многу подолго ги задржуваат аромата, витамините и формата. Независно дали при ладење, замрзнување или складирање – одлучувачка е синергијата на константни температури и прилагодливата влажност на воздухот согласно складираните залихи.