Правни информации

 

Целокупното користење на home.myliebherr.com и home.liebherr.com претставува предмет на

  • прифаќање на Условите и правилата за користење
  • прифаќање на политиката за приватност на податоците
  • најавување преку онлајн страницата за најавување на home.myliebherr.com и home.liebherr. com.

Сите детали за пристап мора да се третираат како доверливи. Ако се сомневате дека трета страна може да има сознание за вашите детали за пристап, треба веднаш да не известите за да можеме да ги блокираме.

Авторските права и другите закони за заштита ги штитат сите текстови, слики, графики, звуци, анимации и видеа, како и нивното уредување. Секоја употреба на овие информации и податоци (вклучувајќи: пренос на други медиуми, дуплирање, измена или откривање на трети страни за комерцијални цели) бара наша експлицитна дозвола. Освен ако не е поинаку наведено, сите заштитени трговски марки на веб-страниците на Liebherr-Hausgeräte GmbH се заштитени со заштитен знак. Liebherr е регистрирана трговска марка на Liebherr-International AG, 45 Rue de l'Industrie, 1630 Bulle/FR, Switzerland.

Достапност на home.myliebherr.com и home.liebherr.com

Ќе продолжиме да се трудиме home.myliebherr.com и home.liebherr.com да бидат достапни во секое време и затоа, секогаш кога е можно, ќе вршиме какви било работи за одржување во доцните вечерни или раните утрински часови. Сепак, не можеме да ја исклучиме можноста за повремени прекини на серверот или други дефекти.

Одговорност

Ние прифаќаме одговорност за содржината на оваа веб-страница само во законски предвидената рамка. Содржината може да содржи печатни грешки или технички недоследности или други грешни информации, кои имаме право да ги исправиме, во кое било време, без претходна најава. Liebherr-Hausgeräte GmbH спроведува политика на постојано подобрување на производите и го задржува правото да прави подобрувања или измени без претходно известување. Пристапот до оваа веб-страница и користењето е на ризик на корисникот. Liebherr-Hausgeräte GmbH не се одговорни и нема да прифатат никаква одговорност за штета (вклучувајќи: директна, индиректна, случајна, предвидлива или последователна штета и др.) која наводно настанала како резултат или во врска со пристапот до и/или користење на оваа веб-страница.