Удобно ракување и практична опременост

Ладилниците и замрзнувачите во пекарите и кондиторските локали се користат премногу. Под оптоварувањето се подразбираат и големи амбиентални температури, прав и брашно во воздухот, како и честото отворање и затворање на вратите. При секојдневното работење мора да се користат професионални уреди, коишто се лесни за работа и едноставни за чистење. И треба доверливо да функционираат, економично да работат и притоа да трошат малку енергија. Уредите за пекара од Liebherr точно се прилагодени за такви потреби.