Вградливи ладилници

Ширина на ниша (cm)


Висина на ниша


Вкупна зафатнина


Тип на вградување


Монтажа на врати


Класа на енергетска ефикасност


Произведено во Германија

Опрема

Технологија за свежинаInfinitySpring

Резултати 41-47 од 47

IRSf 3901 Pure Интегрирачки вградлив ладилник со EasyFresh

 • Димензии на ниша висина/ширина/длабочина 87,4 - 89 / 56 - 57 / 55,0 cm
 • Вкупна зафатнина 117 l
 • Тип на вградување Интегрирачко
 • Монтажа на врати Врата на лизгање
 • Класа на енергетска ефикасност F
 • SmartDeviceBox може да се надгради
 • Димензии на ниша висина/ширина/длабочина 87,4 - 89 / 56 - 57 / 55,0 cm
 • Вкупна зафатнина 117 l
 • Тип на вградување Интегрирачко
 • Монтажа на врати Врата на лизгање
 • Класа на енергетска ефикасност F
 • SmartDeviceBox може да се надгради

SIBP 1650 Premium BioFresh Фрижидер што може да се вгради, со BioFresh

 • Димензии на ниша висина/ширина/длабочина 87,4 - 89 / 56 - 57 / 55,0 cm
 • Вкупна зафатнина 86 l
 • Тип на вградување Интегрирачко
 • Монтажа на врати Фиксна врата
 • Класа на енергетска ефикасност C
 • Технологија за свежина BioFresh
 • Димензии на ниша висина/ширина/длабочина 87,4 - 89 / 56 - 57 / 55,0 cm
 • Вкупна зафатнина 86 l
 • Тип на вградување Интегрирачко
 • Монтажа на врати Фиксна врата
 • Класа на енергетска ефикасност C
 • Технологија за свежина BioFresh

SUIB 1550 Premium BioFresh Фрижидер што може да се вгради, со BioFresh

 • Димензии на ниша висина/ширина/длабочина 82 - 88 / 60 / 55,0 cm
 • Вкупна зафатнина 79 l
 • Тип на вградување Подпултно вградливо
 • Монтажа на врати Фиксна врата
 • Класа на енергетска ефикасност C
 • Димензии на ниша висина/ширина/длабочина 82 - 88 / 60 / 55,0 cm
 • Вкупна зафатнина 79 l
 • Тип на вградување Подпултно вградливо
 • Монтажа на врати Фиксна врата
 • Класа на енергетска ефикасност C

UIKo 1550 Premium Интегриран подпултен ладилник

 • Димензии на ниша висина/ширина/длабочина 82 - 88 / 60 / 55,0 cm
 • Вкупна зафатнина 132 l
 • Тип на вградување Подпултно вградливо
 • Монтажа на врати Количка на извлекување
 • Класа на енергетска ефикасност F
 • Димензии на ниша висина/ширина/длабочина 82 - 88 / 60 / 55,0 cm
 • Вкупна зафатнина 132 l
 • Тип на вградување Подпултно вградливо
 • Монтажа на врати Количка на извлекување
 • Класа на енергетска ефикасност F

UIKo 1560 Premium Интегриран подпултен ладилник

 • Димензии на ниша висина/ширина/длабочина 82 - 88 / 60 / 55,0 cm
 • Вкупна зафатнина 132 l
 • Тип на вградување Подпултно вградливо
 • Монтажа на врати Количка на извлекување
 • Класа на енергетска ефикасност F
 • Димензии на ниша висина/ширина/длабочина 82 - 88 / 60 / 55,0 cm
 • Вкупна зафатнина 132 l
 • Тип на вградување Подпултно вградливо
 • Монтажа на врати Количка на извлекување
 • Класа на енергетска ефикасност F

UIKP 1550 Premium Интегриран подпултен ладилник

 • Димензии на ниша висина/ширина/длабочина 82 - 88 / 60 / 55,0 cm
 • Вкупна зафатнина 136 l
 • Тип на вградување Подпултно вградливо
 • Монтажа на врати Фиксна врата
 • Класа на енергетска ефикасност E
 • Димензии на ниша висина/ширина/длабочина 82 - 88 / 60 / 55,0 cm
 • Вкупна зафатнина 136 l
 • Тип на вградување Подпултно вградливо
 • Монтажа на врати Фиксна врата
 • Класа на енергетска ефикасност E

UIKP 1554 Premium Интегриран подпултен ладилник

 • Димензии на ниша висина/ширина/длабочина 82 - 88 / 60 / 55,0 cm
 • Вкупна зафатнина 119 l
 • Тип на вградување Подпултно вградливо
 • Монтажа на врати Фиксна врата
 • Класа на енергетска ефикасност E
 • Димензии на ниша висина/ширина/длабочина 82 - 88 / 60 / 55,0 cm
 • Вкупна зафатнина 119 l
 • Тип на вградување Подпултно вградливо
 • Монтажа на врати Фиксна врата
 • Класа на енергетска ефикасност E
 • Резултати од пребарување по сајт

Забелешка: И покрај внимателното одржување на податоците, го задржуваме правото да правиме технички промени, грешки и отстапувања од сликите и текстуалната содржина во споредба со оригиналниот уред.