Сандаци за замрзнување за трговија со храна

Бруто волумен


Ширина на уред


Класа на енергетска ефикасност

Резултати 1-2 од 2

PIZ 210 (-) Замрзнувач за супер маркет

 • Група на производ Замрзнувач за супер маркет
 • Надворешни димензии: висина / ширина / длабочина 143 / 210 / 76 cm
 • Внатрешни димензии: висина / ширина / длабочина 80,0 / 198,0 / 37,0
 • Вкупен бруто волумен 793 l
 • Приказ на производ 1,45 m²
 • Потрошувачка на енергија за 24 часа 7,554 kWh / 24h
 • Група на производ Замрзнувач за супер маркет
 • Внатрешни димензии: висина / ширина / длабочина 80,0 / 198,0 / 37,0
 • Вкупен бруто волумен 793 l
 • Приказ на производ 1,45 m²
 • Потрошувачка на енергија за 24 часа 7,554 kWh / 24h

PIZ 250 (-) Замрзнувач за супер маркет

 • Група на производ Замрзнувач за супер маркет
 • Надворешни димензии: висина / ширина / длабочина 143 / 250 / 76 cm
 • Внатрешни димензии: висина / ширина / длабочина 80,0 / 238,0 / 40,0
 • Вкупен бруто волумен 1.160 l
 • Приказ на производ 1,54 m²
 • Потрошувачка на енергија за 24 часа 8,484 kWh / 24h
 • Група на производ Замрзнувач за супер маркет
 • Внатрешни димензии: висина / ширина / длабочина 80,0 / 238,0 / 40,0
 • Вкупен бруто волумен 1.160 l
 • Приказ на производ 1,54 m²
 • Потрошувачка на енергија за 24 часа 8,484 kWh / 24h
 • Резултати од пребарување по сајт

Забелешка: И покрај внимателното одржување на податоците, го задржуваме правото да правиме технички промени, грешки и отстапувања од сликите и текстуалната содржина во споредба со оригиналниот уред.