Reklamuar në perfeksion dhe ftohur me inteligjencë

Prezantimi i mallit me efekt tërheqës është mbështetja më e mirë e marketingut në pikat e shitjes. Për këtë arsye, frigoriferët për pijet Liebherr kanë dyer të mëdha prej xhami, ndriçim optimal dhe rafte me rregullim të lartësisë. Falë materialeve të cilësisë së lartë dhe përpunimit të kujdesshëm të menduar deri në detaj këto pajisje janë konceptuar posaçërisht për një shfrytëzim intensiv të tyre.

Frigoriferët - Industria e pijeve

Sistemi i ftohjes


Vëllimi bruto


Gjerësia e pajisjes


Lartësia e pajisjes

Rezultati 11-20 nga 29

FKv 1800

Vëllimi bruto total 180 l
Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 85,0 / 60,0 / 60,0 cm
Konsumi i energjisë në 24 orë 0,990 kWh / 24h

FKv 2640

Vëllimi bruto total 240 l
Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 125 / 60,0 / 61,0 cm
Konsumi i energjisë në 24 orë 0,786 kWh / 24h

FKv 2643

Vëllimi bruto total 250 l
Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 125 / 60,0 / 61,0 cm
Konsumi i energjisë në 24 orë 1,030 kWh / 24h

FKv 3640

Vëllimi bruto total 333 l
Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 164 / 60,0 / 61,0 cm
Konsumi i energjisë në 24 orë 0,947 kWh / 24h

FKv 3643

Vëllimi bruto total 348 l
Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 164 / 60,0 / 61,0 cm
Konsumi i energjisë në 24 orë 1,224 kWh / 24h

FKv 4140

Vëllimi bruto total 373 l
Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 180 / 60,0 / 61,0 cm
Konsumi i energjisë në 24 orë 0,854 kWh / 24h

FKv 4143

Vëllimi bruto total 388 l
Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 180 / 60,0 / 61,0 cm
Konsumi i energjisë në 24 orë 1,273 kWh / 24h

FKv 4143

Vëllimi bruto total 388 l
Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 180 / 60,0 / 61,0 cm
Konsumi i energjisë në 24 orë 1,234 kWh / 24h

FKv 503

Vëllimi bruto total 45 l
Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 61,2 / 42,5 / 45,0 cm
Konsumi i energjisë në 24 orë 0,763 kWh / 24h

FKv 5440

Vëllimi bruto total 554 l
Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 164 / 75,0 / 73,0 cm
Konsumi i energjisë në 24 orë 0,983 kWh / 24h
  • Rezultati i kërkimit për faqe

Shënim: Me tërë mirëmbajtjen e kujdesshme të të dhënave, ne rezervojmë të drejtën për të bërë ndryshime teknike, për gabimet dhe devijimet e përmbajtjes së imazhit dhe tekstit në krahasim me pajisjen origjinale.