Brezi i pajisjeve

Lartësia e pajisjes


Gjerësia e pajisjes


Vëllimi i shfrytëzueshëm (l)


Materiali dera


Ngjyra trupi


Klasa e efiçencës së energjisë


Made in Germany

Karakteristikat

Ndarja 0°


Ndarja e ngrirjes me 4 yje


Pllakë tavolinë e çmontueshme

Rezultati 11-20 nga 43

KBef 3730 Comfort BioFresh Frigorifer me BioFresh

 • Ndarja 0° BioFresh
 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 165 / 60,0 / 66,5 cm
 • Klasa e efiçencës së energjisë D
 • Klasa e efiçencës së energjisë D

KBef 4330 Comfort BioFresh Frigorifer me BioFresh

 • Ndarja 0° BioFresh
 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 185 / 60,0 / 66,5 cm
 • Klasa e efiçencës së energjisë D
 • Klasa e efiçencës së energjisë D

KBes 4374 Premium BioFresh Frigorifer me BioFresh

 • Ndarja 0° BioFresh
 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 185 / 60,0 / 66,5 cm
 • Klasa e efiçencës së energjisë C
 • Klasa e efiçencës së energjisë C

KBies 4370 Premium BioFresh Frigorifer me BioFresh

 • Ndarja 0° BioFresh
 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 185 / 60,0 / 66,5 cm
 • Klasa e efiçencës së energjisë C
 • Klasa e efiçencës së energjisë C

Kef 3730 Comfort Frigorifer

 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 165 / 60,0 / 66,5 cm
 • Klasa e efiçencës së energjisë D
 • Klasa e efiçencës së energjisë D

Kef 4330 Comfort Frigorifer

 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 185 / 60,0 / 66,5 cm
 • Klasa e efiçencës së energjisë D
 • Klasa e efiçencës së energjisë D

Kef 4370 Premium Frigorifer

 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 185 / 60,0 / 66,5 cm
 • Klasa e efiçencës së energjisë C
 • Klasa e efiçencës së energjisë C

Kief 4330 Comfort Frigorifer

 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 185 / 60,0 / 66,5 cm
 • Klasa e efiçencës së energjisë D
 • Klasa e efiçencës së energjisë D
 • Rezultati i kërkimit për faqe

Shënim: Me tërë mirëmbajtjen e kujdesshme të të dhënave, ne rezervojmë të drejtën për të bërë ndryshime teknike, për gabimet dhe devijimet e përmbajtjes së imazhit dhe tekstit në krahasim me pajisjen origjinale.