Brezi i pajisjeve

Lartësia e pajisjes


Gjerësia e pajisjes


Vëllimi i shfrytëzueshëm (l)


Klasa e efiçencës së energjisë


Materiali dera


Ngjyra trupi

Karakteristikat

Ndarja 0°Rezultati 11-20 nga 42

KBes 4350 Premium BioFresh Frigorifer me BioFresh

Klasa e efiçencës së energjisë A+++
Ndarja 0° BioFresh
Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 185 / 60,0 / 66,5 cm
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 367 l
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)

KBP 4354 Premium BioFresh Frigorifer me BioFresh

Klasa e efiçencës së energjisë A+++
Ndarja 0° BioFresh
Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 185 / 60,0 / 66,5 cm
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 338 l
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)

KBPes 4354 Premium BioFresh Frigorifer me BioFresh

Klasa e efiçencës së energjisë A+++
Ndarja 0° BioFresh
Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 185 / 60,0 / 66,5 cm
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 338 l
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)

KBPgb 4354 Premium BioFresh Frigorifer me BioFresh

Klasa e efiçencës së energjisë A+++
Ndarja 0° BioFresh
Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 185 / 60,0 / 68,5 cm
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 338 l
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)

KBPgw 4354 Premium BioFresh Frigorifer me BioFresh

Klasa e efiçencës së energjisë A+++
Ndarja 0° BioFresh
Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 185 / 60,0 / 68,5 cm
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 338 l
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)

KPef 4350 Premium Frigorifer

Klasa e efiçencës së energjisë A+++
Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 185 / 60,0 / 66,5 cm
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 390 l
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)

Ksl 2814 Comfort Frigorifer

Klasa e efiçencës së energjisë A++
Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 140,2 / 55,0 / 63,0 cm
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 250 l
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)

Ksl 3130 Comfort Frigorifer

Klasa e efiçencës së energjisë A++
Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 144,7 / 60,0 / 63,0 cm
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 297 l
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)

T 1400 Frigorifer i ulët

Klasa e efiçencës së energjisë A+
Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 85 / 50,1 / 62,0 cm
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 136 l
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)

T 1404 Frigorifer i ulët

Klasa e efiçencës së energjisë A+
Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 85 / 50,1 / 62,0 cm
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 122 l
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)
  • Rezultati i kërkimit për faqe

Shënim: Me tërë mirëmbajtjen e kujdesshme të të dhënave, ne rezervojmë të drejtën për të bërë ndryshime teknike, për gabimet dhe devijimet e përmbajtjes së imazhit dhe tekstit në krahasim me pajisjen origjinale.