Numri shishet e verës Bordeaux (0,75 l)


Lartësia e pajisjes


Gjerësia e pajisjes


Vëllimi i shfrytëzueshëm (l)

Rezultati 1-3 nga 3

UWKes 1752 GrandCru Frigorifer vere që nënvendoset

Klasa e efiçencës së energjisë A
Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 81,8 / 59,7 / 57,7 cm
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 110 l
Numri maksimal shishet e verës Bordeaux 0,75 l 46
Zonat e temperaturës 1
Qarqet e rregullueshme të ftohjes 1
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)

WKEes 553 GrandCru Raft vere i integruar

Klasa e efiçencës së energjisë A
Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 44,1 / 55,7 / 52,2 cm
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 46 l
Numri maksimal shishet e verës Bordeaux 0,75 l 18
Zonat e temperaturës 1
Qarqet e rregullueshme të ftohjes 1
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)

WKes 653 Grand Cru Frigorifer vere

Klasa e efiçencës së energjisë A++
Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 61,2 / 42,5 / 47,8 cm
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 38 l
Numri maksimal shishet e verës Bordeaux 0,75 l 12
Zonat e temperaturës 1
Qarqet e rregullueshme të ftohjes 1
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)
  • Rezultati i kërkimit për faqe

Shënim: Me tërë mirëmbajtjen e kujdesshme të të dhënave, ne rezervojmë të drejtën për të bërë ndryshime teknike, për gabimet dhe devijimet e përmbajtjes së imazhit dhe tekstit në krahasim me pajisjen origjinale.