Numri shishet e verës Bordeaux (0,75 l)


Lartësia e pajisjes


Gjerësia e pajisjes


Vëllimi i shfrytëzueshëm (l)


Klasa e efiçencës së energjisë

Rezultati 1-2 nga 2

WKes 653 Grand Cru Frigorifer vere

  • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 61,2 / 42,5 / 47,8 cm
  • Numri maksimal shishet e verës Bordeaux 0,75 l 12
  • Zonat e temperaturës 1
  • Qarqet e rregullueshme të ftohjes 1
  • Klasa e efiçencës së energjisë E
  • Vernetzbar (SmartDevice-fähig)
  • Klasa e efiçencës së energjisë E
  • Rezultati i kërkimit për faqe

Shënim: Me tërë mirëmbajtjen e kujdesshme të të dhënave, ne rezervojmë të drejtën për të bërë ndryshime teknike, për gabimet dhe devijimet e përmbajtjes së imazhit dhe tekstit në krahasim me pajisjen origjinale.