Lartësia e pajisjes


Gjerësia e pajisjes


Vëllimi i shfrytëzueshëm (l)

Rezultati 1-1 nga 1

ZKes 453 Humidor Humidor

Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 61,2 / 42,5 / 47,8 cm
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 39 l
Diapazoni i temperaturave +16°C deri në +20°C
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)
  • Rezultati i kërkimit për faqe

Shënim: Me tërë mirëmbajtjen e kujdesshme të të dhënave, ne rezervojmë të drejtën për të bërë ndryshime teknike, për gabimet dhe devijimet e përmbajtjes së imazhit dhe tekstit në krahasim me pajisjen origjinale.