Numri shishet e verës Bordeaux (0,75 l)


Lartësia e pajisjes


Gjerësia e pajisjes


Vëllimi i shfrytëzueshëm (l)


Lartësia e bufesë


Montimi i dyerve


Materiali dera


Klasa e efiçencës së energjisë

Rezultati 1-3 nga 3

UWKes 1752 GrandCru Unterbaufähiger Weinschrank

 • Lartësia e bufesë 82 - 87 cm
 • Dimensionet L/GJ/TH 81,8 / 59,7 / 57,7 cm
 • Numri maksimal shishet e verës Bordeaux 0,75 l 46
 • Qarqet e rregullueshme të ftohjes 1
 • Klasa e efiçencës së energjisë G
 • Montimi i dyerve Montim rrafsh
 • Zonat e temperaturës 1
 • Klasa e efiçencës së energjisë G

UWTes 1672 Vinidor Unterbaufähiger Weinschrank

 • Lartësia e bufesë 82 - 87 cm
 • Dimensionet L/GJ/TH 81,8 / 59,7 / 57,7 cm
 • Numri maksimal shishet e verës Bordeaux 0,75 l 34
 • Qarqet e rregullueshme të ftohjes 2
 • Klasa e efiçencës së energjisë G
 • Montimi i dyerve Montim rrafsh
 • Zonat e temperaturës 2
 • Klasa e efiçencës së energjisë G

UWTgb 1682 Vinidor Frigorifer vere që nënvendoset për ruajtjen e temperaturës së verës

 • Lartësia e bufesë 82 - 87 cm
 • Dimensionet L/GJ/TH 81,8 / 59,7 / 57,7 cm
 • Numri maksimal shishet e verës Bordeaux 0,75 l 34
 • Qarqet e rregullueshme të ftohjes 2
 • Klasa e efiçencës së energjisë G
 • Montimi i dyerve Montim rrafsh
 • Zonat e temperaturës 2
 • Klasa e efiçencës së energjisë G
 • Rezultati i kërkimit për faqe

Shënim: Me tërë mirëmbajtjen e kujdesshme të të dhënave, ne rezervojmë të drejtën për të bërë ndryshime teknike, për gabimet dhe devijimet e përmbajtjes së imazhit dhe tekstit në krahasim me pajisjen origjinale.