Numri shishet e verës Bordeaux (0,75 l)


Lartësia e pajisjes


Gjerësia e pajisjes


Vëllimi i shfrytëzueshëm (l)


Lartësia e bufesë


Montimi i dyerve


Klasa e efiçencës së energjisë


Materiali dera

Rezultati 1-3 nga 3

UWKes 1752 GrandCru Frigorifer vere që nënvendoset

Klasa e efiçencës së energjisë A
Lartësia e bufesë 82 - 87 cm
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 110 l
Numri maksimal shishet e verës Bordeaux 0,75 l 46
Qarqet e rregullueshme të ftohjes 1
Montimi i dyerve Montim rrafsh
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)
Zonat e temperaturës 1

UWTes 1672 Vinidor Frigorifer vere që nënvendoset

Klasa e efiçencës së energjisë B
Lartësia e bufesë 82 - 87 cm
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 94 l
Numri maksimal shishet e verës Bordeaux 0,75 l 34
Qarqet e rregullueshme të ftohjes 2
Montimi i dyerve Montim rrafsh
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)
Zonat e temperaturës 2

UWTgb 1682 Frigorifer vere që nënvendoset për ruajtjen e temperaturës së verës

Klasa e efiçencës së energjisë A
Lartësia e bufesë 82 - 87 cm
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 94 l
Numri maksimal shishet e verës Bordeaux 0,75 l 34
Qarqet e rregullueshme të ftohjes 2
Montimi i dyerve Montim rrafsh
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)
Zonat e temperaturës 2
  • Rezultati i kërkimit për faqe

Shënim: Me tërë mirëmbajtjen e kujdesshme të të dhënave, ne rezervojmë të drejtën për të bërë ndryshime teknike, për gabimet dhe devijimet e përmbajtjes së imazhit dhe tekstit në krahasim me pajisjen origjinale.