Numri shishet e verës Bordeaux (0,75 l)


Lartësia e pajisjes


Gjerësia e pajisjes


Vëllimi i shfrytëzueshëm (l)


Lartësia e bufesë


Montimi i dyerve


Materiali dera


Klasa e efiçencës së energjisë

Rezultati 1-10 nga 14

 • 1
 • 2

EWT 9175 Raft vere i integruar për ruajtjen e temperaturës së verës

 • Lartësia e bufesë 213 cm
 • Dimensionet L/GJ/TH 2.126 / 450 / 610 cm
 • Numri maksimal shishet e verës Bordeaux 0,75 l 75
 • Klasa e efiçencës së energjisë G
 • Montimi i dyerve Derë fikse
 • Zonat e temperaturës 2
 • Klasa e efiçencës së energjisë G

EWT 9275 Raft vere i integruar për ruajtjen e temperaturës së verës

 • Lartësia e bufesë 213 cm
 • Dimensionet L/GJ/TH 2.126 / 602 / 610 cm
 • Numri maksimal shishet e verës Bordeaux 0,75 l 100
 • Klasa e efiçencës së energjisë G
 • Montimi i dyerve Derë fikse
 • Zonat e temperaturës 3
 • Klasa e efiçencës së energjisë G

EWTdf 1653 Vinidor Raft vere i integruar

 • Lartësia e bufesë 88 cm
 • Dimensionet L/GJ/TH 872 / 557 / 553 cm
 • Numri maksimal shishet e verës Bordeaux 0,75 l 30
 • Qarqet e rregullueshme të ftohjes 2
 • Klasa e efiçencës së energjisë G
 • Montimi i dyerve Derë fikse
 • Zonat e temperaturës 2
 • Klasa e efiçencës së energjisë G

EWTdf 2353 Vinidor Raft vere i integruar

 • Lartësia e bufesë 122 cm
 • Dimensionet L/GJ/TH 1.218 / 557 / 553 cm
 • Numri maksimal shishet e verës Bordeaux 0,75 l 48
 • Qarqet e rregullueshme të ftohjes 2
 • Klasa e efiçencës së energjisë G
 • Montimi i dyerve Derë fikse
 • Zonat e temperaturës 2
 • Klasa e efiçencës së energjisë G

EWTdf 3553 Vinidor Raft vere i integruar

 • Lartësia e bufesë 178 cm
 • Dimensionet L/GJ/TH 1.770 / 557 / 553 cm
 • Numri maksimal shishet e verës Bordeaux 0,75 l 80
 • Qarqet e rregullueshme të ftohjes 2
 • Klasa e efiçencës së energjisë G
 • Montimi i dyerve Derë fikse
 • Zonat e temperaturës 2
 • Klasa e efiçencës së energjisë G

EWTgb 1683 Vinidor Raft vere i integruar

 • Lartësia e bufesë 88 cm
 • Dimensionet L/GJ/TH 906 / 595 / 572 cm
 • Numri maksimal shishet e verës Bordeaux 0,75 l 33
 • Qarqet e rregullueshme të ftohjes 2
 • Klasa e efiçencës së energjisë G
 • Montimi i dyerve Montim rrafsh
 • Zonat e temperaturës 2
 • Klasa e efiçencës së energjisë G

EWTgb 2383 Vinidor Raft vere i integruar

 • Lartësia e bufesë 122 cm
 • Dimensionet L/GJ/TH 1.233 / 595 / 572 cm
 • Numri maksimal shishet e verës Bordeaux 0,75 l 51
 • Qarqet e rregullueshme të ftohjes 2
 • Klasa e efiçencës së energjisë G
 • Montimi i dyerve Montim rrafsh
 • Zonat e temperaturës 2
 • Klasa e efiçencës së energjisë G

EWTgb 3583 Vinidor Raft vere i integruar

 • Lartësia e bufesë 178 cm
 • Dimensionet L/GJ/TH 1.816 / 595 / 572 cm
 • Numri maksimal shishet e verës Bordeaux 0,75 l 83
 • Qarqet e rregullueshme të ftohjes 2
 • Klasa e efiçencës së energjisë G
 • Montimi i dyerve Montim rrafsh
 • Zonat e temperaturës 2
 • Klasa e efiçencës së energjisë G

EWTgw 1683 Vinidor Raft vere i integruar

 • Lartësia e bufesë 88 cm
 • Dimensionet L/GJ/TH 906 / 595 / 572 cm
 • Numri maksimal shishet e verës Bordeaux 0,75 l 33
 • Qarqet e rregullueshme të ftohjes 2
 • Klasa e efiçencës së energjisë G
 • Montimi i dyerve Montim rrafsh
 • Zonat e temperaturës 2
 • Klasa e efiçencës së energjisë G

EWTgw 2383 Vinidor Raft vere i integruar

 • Lartësia e bufesë 122 cm
 • Dimensionet L/GJ/TH 1.233 / 595 / 572 cm
 • Numri maksimal shishet e verës Bordeaux 0,75 l 51
 • Qarqet e rregullueshme të ftohjes 2
 • Klasa e efiçencës së energjisë G
 • Montimi i dyerve Montim rrafsh
 • Zonat e temperaturës 2
 • Klasa e efiçencës së energjisë G
 • Rezultati i kërkimit për faqe
 • 1
 • 2

Shënim: Me tërë mirëmbajtjen e kujdesshme të të dhënave, ne rezervojmë të drejtën për të bërë ndryshime teknike, për gabimet dhe devijimet e përmbajtjes së imazhit dhe tekstit në krahasim me pajisjen origjinale.