Numri shishet e verës Bordeaux (0,75 l)


Lartësia e pajisjes


Gjerësia e pajisjes


Vëllimi i shfrytëzueshëm (l)


Lartësia e bufesë


Montimi i dyerve


Klasa e efiçencës së energjisë


Materiali dera

Rezultati 1-10 nga 12

  • 1
  • 2

EWTdf 1653 Vinidor Raft vere i integruar

Klasa e efiçencës së energjisë A
Lartësia e bufesë 88 cm
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 97 l
Numri maksimal shishet e verës Bordeaux 0,75 l 30
Qarqet e rregullueshme të ftohjes 2
Montimi i dyerve Derë fikse
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)
Zonat e temperaturës 2

EWTdf 2353 Vinidor Raft vere i integruar

Klasa e efiçencës së energjisë A
Lartësia e bufesë 122 cm
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 158 l
Numri maksimal shishet e verës Bordeaux 0,75 l 48
Qarqet e rregullueshme të ftohjes 2
Montimi i dyerve Derë fikse
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)
Zonat e temperaturës 2

EWTdf 3553 Vinidor Raft vere i integruar

Klasa e efiçencës së energjisë A
Lartësia e bufesë 178 cm
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 254 l
Numri maksimal shishet e verës Bordeaux 0,75 l 80
Qarqet e rregullueshme të ftohjes 2
Montimi i dyerve Derë fikse
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)
Zonat e temperaturës 2

EWTgb 1683 Vinidor Raft vere i integruar

Klasa e efiçencës së energjisë A
Lartësia e bufesë 88 cm
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 104 l
Numri maksimal shishet e verës Bordeaux 0,75 l 33
Qarqet e rregullueshme të ftohjes 2
Montimi i dyerve Montim rrafsh
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)
Zonat e temperaturës 2

EWTgb 2383 Raft vere i integruar

Klasa e efiçencës së energjisë A
Lartësia e bufesë 122 cm
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 169 l
Numri maksimal shishet e verës Bordeaux 0,75 l 51
Qarqet e rregullueshme të ftohjes 2
Montimi i dyerve Montim rrafsh
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)
Zonat e temperaturës 2

EWTgb 3583 Vinidor Raft vere i integruar

Klasa e efiçencës së energjisë A
Lartësia e bufesë 178 cm
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 271 l
Numri maksimal shishet e verës Bordeaux 0,75 l 83
Qarqet e rregullueshme të ftohjes 2
Montimi i dyerve Montim rrafsh
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)
Zonat e temperaturës 2

EWTgw 1683 Vinidor Raft vere i integruar

Klasa e efiçencës së energjisë A
Lartësia e bufesë 88 cm
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 104 l
Numri maksimal shishet e verës Bordeaux 0,75 l 33
Qarqet e rregullueshme të ftohjes 2
Montimi i dyerve Montim rrafsh
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)
Zonat e temperaturës 2

EWTgw 2383 Vinidor Raft vere i integruar

Klasa e efiçencës së energjisë A
Lartësia e bufesë 122 cm
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 169 l
Numri maksimal shishet e verës Bordeaux 0,75 l 51
Qarqet e rregullueshme të ftohjes 2
Montimi i dyerve Montim rrafsh
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)
Zonat e temperaturës 2

EWTgw 3583 Vinidor Raft vere i integruar

Klasa e efiçencës së energjisë A
Lartësia e bufesë 178 cm
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 271 l
Numri maksimal shishet e verës Bordeaux 0,75 l 83
Qarqet e rregullueshme të ftohjes 2
Montimi i dyerve Montim rrafsh
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)
Zonat e temperaturës 2

WKEes 553 GrandCru Raft vere i integruar

Klasa e efiçencës së energjisë A
Lartësia e bufesë 45 cm
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 46 l
Numri maksimal shishet e verës Bordeaux 0,75 l 18
Qarqet e rregullueshme të ftohjes 1
Montimi i dyerve Montim rrafsh
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)
Zonat e temperaturës 1
  • Rezultati i kërkimit për faqe
  • 1
  • 2

Shënim: Me tërë mirëmbajtjen e kujdesshme të të dhënave, ne rezervojmë të drejtën për të bërë ndryshime teknike, për gabimet dhe devijimet e përmbajtjes së imazhit dhe tekstit në krahasim me pajisjen origjinale.