Frigoriferët përshtatës të temperaturës së verës

Verë e shpalos aromën e saj në gotë kur shërbehet në temperaturën e duhur për konsum. Kjo ndryshon në varësi të llojit të verës, por gjithashtu varet nga shijet personale të ushqimeve shoqëruese dhe stina e vitit. Në thelb, verërat e kuqe duhet të konsumohen pak më të ngrohta se verërat e bardha. Te vera e gazuar ose shampanja, aroma dhe shija janë më të mira kur lihen hapur. Me një frigorifer vere Liebherr, një shishe shampanjë është gjithmonë në dispozicion për kënaqësi spontane ose një shishe verë e kuqe për mysafirët e papritur, në temperaturën ideale të kënaqësisë.

Frigoriferët përshtatës të temperaturës së verës "Vinidor"

Pajisjet Vinidor kanë dy ose tre ndarje të dedikuara të verës që mund të rregullohen në mënyrë të pavarur nga njëra-tjetra, me saktësi në shkallë nga +5°C deri në +20°C. Kjo mundëson fleksibilitetin maksimal në përdorim. Në këtë mënyrë, verërat e kuqe, verërat e bardha dhe shampanja mund të ruhen në të njëjtën kohë në temperaturë optimale të konsumit. Por frigoriferët për verën të serisë "Vinidor" ofrojnë kushtet klimatike ideale edhe për ruajtjen afatgjatë të verërave. Të gjithë frigoriferët përshtatës të verës të serisë Vinidor

Frigoriferët përshtatës të temperaturës së verës "Vinothek"

Në frigoriferët përshtatës të temperaturës së verës "Vinothek" arrihet një ndarje në shtresa e temperaturës së dëshiruar, falë përdorimit të komponentëve specialë. Kështu për shembull në zonën e sipërme mund të mbani, p.sh. verë të kuqe në temperaturën +18°C. Zona e poshtme është veçanërisht e përshtatshme për kontrollin e temperaturës së verës së gazuar ose shampanjës në +5°C. Zona në mes është ideale për verërat e bardha, të cilat do të ruhen në temperaturë konsumi. Të gjithë frigoriferët përshtatës të verës të serisë Vinothek

Njohuritë për Verën

E kultivuar me dashuri, e vjetëruar në kantina profesionale dhe e ruajtur në temperaturën e duhur – vera mund të shijohet në më të mirën e saj vetëm me anë të teknologjisë së duhur të ruajtjes. Njohuritë për Verën

Dizajni

Dizajn i shkëlqyer: Në sipërfaqe dhe forma Liebherr përdor elegancën e pakushtëzuar nga koha dhe tendencat më të fundit në projektimin e ambientit të shtëpisë. Edicionet e dizajnit

Aplikacioni për verën

Liebherr-Wineguide tregon një pasqyrë të verërave Bordeaux. Zbuloni rreth zonës së kultivimit, kantinave, vitit të prodhimit dhe varieteteve të rrushit. Aplikacionet e Liebherr

Video

Nëse jeni koleksionit ose degustues i rastit: me serinë e frigoriferëve për verën "Vinidor", "Grand Cru" dhe "Vinothek" ju do t'i ruani verërat cilësore me kushtet më optimale për to. Hap videon

Nëse jeni koleksionit ose degustues i rastit: me serinë e frigoriferëve për verën "Vinidor", "Grand Cru" dhe "Vinothek" ju do t'i ruani verërat cilësore me kushtet më optimale për to.