Numri shishet e verës Bordeaux (0,75 l)


Lartësia e pajisjes


Gjerësia e pajisjes


Vëllimi i shfrytëzueshëm (l)


Materiali dera


Ngjyra trupi

Rezultati 1-4 nga 4

WTes 1672 Vinidor Frigorifer vere

Klasa e efiçencës së energjisë A
Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 82,2 / 59,8 / 57,5 cm
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 95 l
Numri maksimal shishet e verës Bordeaux 0,75 l 34
Zonat e temperaturës 2
Qarqet e rregullueshme të ftohjes 2
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)

WTes 5872 Vinidor Frigorifer vere

Klasa e efiçencës së energjisë A
Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 192 / 70,0 / 74,2 cm
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 496 l
Numri maksimal shishet e verës Bordeaux 0,75 l 178
Zonat e temperaturës 3
Qarqet e rregullueshme të ftohjes 3
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)

WTes 5972 Vinidor Frigorifer vere

Klasa e efiçencës së energjisë A
Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 192 / 70,0 / 74,2 cm
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 516 l
Numri maksimal shishet e verës Bordeaux 0,75 l 211
Zonat e temperaturës 2
Qarqet e rregullueshme të ftohjes 2
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)

WTpes 5972 Vinidor Frigorifer vere

Klasa e efiçencës së energjisë A
Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 192 / 70,0 / 74,2 cm
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 516 l
Numri maksimal shishet e verës Bordeaux 0,75 l 155
Zonat e temperaturës 2
Qarqet e rregullueshme të ftohjes 2
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)
  • Rezultati i kërkimit për faqe

Shënim: Me tërë mirëmbajtjen e kujdesshme të të dhënave, ne rezervojmë të drejtën për të bërë ndryshime teknike, për gabimet dhe devijimet e përmbajtjes së imazhit dhe tekstit në krahasim me pajisjen origjinale.