Lartësia e pajisjes


Gjerësia e pajisjes


Numri shishet e verës Bordeaux (0,75 l)


Vëllimi i përgjithshëm


Klasa e efiçencës së energjisë


Niveli i zhurmës (dB)


Materiali dera


Ngjyra trupi

Pikat kryesore të pajisjes

Zonat e temperaturës

Rezultati 1-10 nga 10

WPbsi 5052 Vinidor Frigorifer përshtatës i temperaturës së verës

 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 165,4 / 59,7 / 67,5 cm
 • Numri maksimal shishet e verës Bordeaux 0,75 l 131
 • Zonat e temperaturës 2
 • Qarqet e rregullueshme të ftohjes 2
 • Klasa e efiçencës së energjisë F
 • Klasa e efiçencës së energjisë F

WPbsi 5252 Vinidor Frigorifer përshtatës i temperaturës së verës

 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 185,4 / 59,7 / 67,5 cm
 • Numri maksimal shishet e verës Bordeaux 0,75 l 155
 • Zonat e temperaturës 2
 • Qarqet e rregullueshme të ftohjes 2
 • Klasa e efiçencës së energjisë F
 • Klasa e efiçencës së energjisë F

WPgbi 5272 Vinidor Selection Frigorifer përshtatës i temperaturës së verës

 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 185,4 / 59,7 / 67,8 cm
 • Numri maksimal shishet e verës Bordeaux 0,75 l 106
 • Zonat e temperaturës 2
 • Qarqet e rregullueshme të ftohjes 2
 • Klasa e efiçencës së energjisë F
 • Klasa e efiçencës së energjisë F

WPgbi 5273 Vinidor Selection Frigorifer përshtatës i temperaturës së verës

 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 185,4 / 59,7 / 67,8 cm
 • Numri maksimal shishet e verës Bordeaux 0,75 l 104
 • Zonat e temperaturës 3
 • Qarqet e rregullueshme të ftohjes 3
 • Klasa e efiçencës së energjisë F
 • Klasa e efiçencës së energjisë F

WPgbi 5283 Vinidor Selection Frigorifer përshtatës i temperaturës së verës

 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 185,4 / 59,7 / 67,8 cm
 • Numri maksimal shishet e verës Bordeaux 0,75 l 85
 • Zonat e temperaturës 3
 • Qarqet e rregullueshme të ftohjes 3
 • Klasa e efiçencës së energjisë F
 • Klasa e efiçencës së energjisë F

WPgbi 7472 Vinidor Selection Frigorifer përshtatës i temperaturës së verës

 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 201,3 / 69,7 / 76,4 cm
 • Numri maksimal shishet e verës Bordeaux 0,75 l 204
 • Zonat e temperaturës 2
 • Qarqet e rregullueshme të ftohjes 2
 • Klasa e efiçencës së energjisë F
 • Klasa e efiçencës së energjisë F

WPgbi 7473 Vinidor Selection Frigorifer përshtatës i temperaturës së verës

 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 201,3 / 69,7 / 76,4 cm
 • Numri maksimal shishet e verës Bordeaux 0,75 l 182
 • Zonat e temperaturës 3
 • Qarqet e rregullueshme të ftohjes 3
 • Klasa e efiçencës së energjisë F
 • Klasa e efiçencës së energjisë F

WPgbi 7483 Vinidor Selection Frigorifer përshtatës i temperaturës së verës

 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 201,3 / 69,7 / 76,4 cm
 • Numri maksimal shishet e verës Bordeaux 0,75 l 149
 • Zonat e temperaturës 3
 • Qarqet e rregullueshme të ftohjes 3
 • Klasa e efiçencës së energjisë F
 • Klasa e efiçencës së energjisë F

WSbsi 5252 Vinidor Frigorifer përshtatës i temperaturës së verës

 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 185,4 / 59,7 / 67,5 cm
 • Numri maksimal shishet e verës Bordeaux 0,75 l 155
 • Zonat e temperaturës 2
 • Qarqet e rregullueshme të ftohjes 2
 • Klasa e efiçencës së energjisë E
 • Klasa e efiçencës së energjisë E

WTes 1672 Vinidor Frigorifer përshtatës i temperaturës së verës

 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 82,2 / 59,8 / 57,5 cm
 • Numri maksimal shishet e verës Bordeaux 0,75 l 34
 • Zonat e temperaturës 2
 • Qarqet e rregullueshme të ftohjes 2
 • Klasa e efiçencës së energjisë G
 • Klasa e efiçencës së energjisë G
 • Rezultati i kërkimit për faqe

Shënim: Me tërë mirëmbajtjen e kujdesshme të të dhënave, ne rezervojmë të drejtën për të bërë ndryshime teknike, për gabimet dhe devijimet e përmbajtjes së imazhit dhe tekstit në krahasim me pajisjen origjinale.