Lartësia e pajisjes


Gjerësia e pajisjes


Numri shishet e verës Bordeaux (0,75 l)


Vëllimi i përgjithshëm


Klasa e efiçencës së energjisë


Niveli i zhurmës (dB)


Materiali dera


Ngjyra trupi

Pikat kryesore të pajisjes

Zonat e temperaturës

Rezultati 1-4 nga 4

WTes 1672 Vinidor Frigorifer përshtatës i temperaturës së verës

 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 82,2 / 59,8 / 57,5 cm
 • Numri maksimal shishet e verës Bordeaux 0,75 l 34
 • Zonat e temperaturës 2
 • Qarqet e rregullueshme të ftohjes 2
 • Klasa e efiçencës së energjisë G
 • Klasa e efiçencës së energjisë G

WTes 5872 Vinidor Frigorifer përshtatës i temperaturës së verës

 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 192 / 70 / 74,2 cm
 • Numri maksimal shishet e verës Bordeaux 0,75 l 178
 • Zonat e temperaturës 3
 • Qarqet e rregullueshme të ftohjes 3
 • Klasa e efiçencës së energjisë G
 • Klasa e efiçencës së energjisë G

WTes 5972 Vinidor Frigorifer përshtatës i temperaturës së verës

 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 192 / 70 / 74,2 cm
 • Numri maksimal shishet e verës Bordeaux 0,75 l 211
 • Zonat e temperaturës 2
 • Qarqet e rregullueshme të ftohjes 2
 • Klasa e efiçencës së energjisë G
 • Klasa e efiçencës së energjisë G

WTpes 5972 Vinidor Frigorifer përshtatës i temperaturës së verës

 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 192 / 70 / 74,2 cm
 • Numri maksimal shishet e verës Bordeaux 0,75 l 155
 • Zonat e temperaturës 2
 • Qarqet e rregullueshme të ftohjes 2
 • Klasa e efiçencës së energjisë G
 • Klasa e efiçencës së energjisë G
 • Rezultati i kërkimit për faqe

Shënim: Me tërë mirëmbajtjen e kujdesshme të të dhënave, ne rezervojmë të drejtën për të bërë ndryshime teknike, për gabimet dhe devijimet e përmbajtjes së imazhit dhe tekstit në krahasim me pajisjen origjinale.