Lartësia e pajisjes


Mënyra e instalimit


Gjerësia e pajisjes


Vëllimi i shfrytëzueshëm (l)


Lartësia e bufesë


Montimi i dyerve


Klasa e efiçencës së energjisë

Karakteristikat

Ndarja 0°Rezultati 51-54 nga 54

UIKo 1560 Premium Frigorifer i integrueshëm që nënvendoset

 • Klasa e efiçencës së energjisë A++
 • Vëllimi i shfrytëzueshëm total 124 l
 • Mënyra e instalimit Nën banak
 • Lartësia e bufesë 82 - 88 cm
 • Montimi i dyerve Kosha me tërheqje
 • I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)
 • Vëllimi i shfrytëzueshëm total 124 l
 • Mënyra e instalimit Nën banak
 • Lartësia e bufesë 82 - 88 cm
 • Montimi i dyerve Kosha me tërheqje
 • Me LiftUp-Box hapësira e magazinimit nën sirtarin që tërhiqet mund të përdoret në mënyrë ideale. Përveç kësaj, është e lidhur në mënyrë ergonomike, tërhiqet lehtë dhe mund të vendosni deri në 5kg peshë. Gjatë tërheqjes, LiftUp-Box shtyhet nga poshtë lart duke bërë të mundur të merrni ushqimet në mënyrë komforte.

 • Rezultati i kërkimit për faqe

Shënim: Me tërë mirëmbajtjen e kujdesshme të të dhënave, ne rezervojmë të drejtën për të bërë ndryshime teknike, për gabimet dhe devijimet e përmbajtjes së imazhit dhe tekstit në krahasim me pajisjen origjinale.