Numri shishet e verës Bordeaux (0,75 l)


Lartësia e pajisjes


Gjerësia e pajisjes


Vëllimi i shfrytëzueshëm (l)


Lartësia e bufesë


Montimi i dyerve


Klasa e efiçencës së energjisë


Materiali dera

Rezultati 11-12 nga 12

  • 1
  • 2

WKEgb 582 GrandCru Raft vere i integruar

Klasa e efiçencës së energjisë A+
Lartësia e bufesë 45 cm
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 46 l
Numri maksimal shishet e verës Bordeaux 0,75 l 18
Qarqet e rregullueshme të ftohjes 1
Montimi i dyerve Montim rrafsh
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)
Zonat e temperaturës 1

WKEgw 582 GrandCru Raft vere i integruar

Klasa e efiçencës së energjisë A+
Lartësia e bufesë 45 cm
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 46 l
Numri maksimal shishet e verës Bordeaux 0,75 l 18
Qarqet e rregullueshme të ftohjes 1
Montimi i dyerve Montim rrafsh
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)
Zonat e temperaturës 1
  • Rezultati i kërkimit për faqe
  • 1
  • 2

Shënim: Me tërë mirëmbajtjen e kujdesshme të të dhënave, ne rezervojmë të drejtën për të bërë ndryshime teknike, për gabimet dhe devijimet e përmbajtjes së imazhit dhe tekstit në krahasim me pajisjen origjinale.