Verë gati për servirje në çdo moment

Në varësi të modelit, frigoriferët përshtatës të temperaturës së verës kanë zona me temperatura të ndryshme ose ndarje të dedikuara për verën me rregullim individual të temperaturës, për ftohjen optimale të verës. Vera e kuqe i shpërthen aromat e saj më së miri në +16°C deri në +20°C, vera e bardhë në +10°C deri në +12°C. Ndërsa vera e gazuar dhe shampanja shijohen në maksimum kur serviren të ftohura mirë në temperaturë +5°C deri në +7°C.

Frigoriferët përshtatës të temperaturës së verës

Frigoriferët përshtatës të temperaturës së verës "Vinidor"

Me dy ose tre ndarje të dedikuara të verës me rregullim të pavarur të temperaturës nga njëra-tjetra, në pajisjet e serisë "Vinidor" vera e kuqe, vera e bardhë dhe shampanja ruhen secila në kushtet optimale të saj. Nëpërmjet rregullimit fleksibël të temperaturës dhe madhësive të ndryshme të ndarjeve të dedikuara të verës, këto pajisje janë më se të përshtatshme për çdo asortiment të veçantë vere. Frigoriferi përshtatës i temperaturës së verës "Vinidor"

Pajisjet kompakte

Puro ekskluzive, verëra elitare, pije freskuese të ftohta - pajisjet kompakte Liebherr ofrojnë hapësirën ideale për kënaqësi të plotë në shijim. Pajisjet kompakte

Njohuritë për Verën

E kultivuar me dashuri, e vjetëruar në kantina profesionale dhe e ruajtur në temperaturën e duhur – vera mund të shijohet në më të mirën e saj vetëm me anë të teknologjisë së duhur të ruajtjes. Njohuritë për Verën