Kushte ruajtjeje si në një qilar vere

Në frigoriferët për ruajtjen e verës mbizotëron një temperaturë konstante dhe një nivel lagështie mbi 50 për qind. Për rrjedhojë, ata janë më se optimalë për ruajtjen afatgjatë dhe maturimin e verërave. Përmes zgjedhjes fleksibël të temperaturës në intervalin +5°C deri në +20°C, këto pajisje mund të përdoren për të mbajtur një numër të madh shishesh vere të gatshme në temperaturën e servirjes.

Frigoriferët për ruajtjen e verës

Frigoriferët për ruajtjen e verës "GrandCru"

Frigoriferët për ruajtjen e verës "GrandCru" shquhen për karakteristikat e cilësisë së lartë. Modelet e ndryshme përshtaten në mënyrën më të mirë me nevojat tuaja individuale dhe me hapësirën në dispozicion. Kështu, modeli më i madh "WKt 5552" ofron një kapacitet për ruajtjen e 253 shisheve me verë "Bordeaux". Nga ana tjetër, modeli "WKes 653" që mban 12 shishe verë "Bordeaux" mund të përshtatet në mënyrë komode edhe në një kthinë të vogël. Frigoriferi për ruajtjen e verës "GrandCru"

Frigoriferët për ruajtjen e verës "Vinothek"

Frigoriferët për ruajtjen e verës të serisë "Vinothek" disponohen me karakteristika komode dhe me madhësi të ndryshme. Kapaciteti i ruajtjes luhatet nga një vëllim i shfrytëzueshëm rreth 400 litra ose 200 shishe vere "Bordeaux" në versionin "WKb 4212", deri në 128 litra ose 66 shishe "Bordeaux" në versionin "WKr 1811". Këtu mësoni më shumë për variantet e karakteristikave dhe madhësive. Frigoriferi për ruajtjen e verës "Vinothek"

Broshurat

Zbuloni shumëllojshmërinë e frigoriferëve ftohës dhe ngrirës Liebherr. Broshurat tona ju informojnë për gamën e gjerë të pajisjeve tona për laboratorët ose furrat e bukës. Shko te përmbledhja e broshurave "Pajisjet profesionale"

Njohuritë për Verën

E kultivuar me dashuri, e vjetëruar në kantina profesionale dhe e ruajtur në temperaturën e duhur – vera mund të shijohet në më të mirën e saj vetëm me anë të teknologjisë së duhur të ruajtjes. Njohuritë për Verën