Dizajn komod për servirjen e verërave tuaja

Te frigoriferët për ruajtjen e verës "Vinothek", në të gjithë hapësirën e brendshme mbizotëron një temperaturë konstante, e cila mund të përshtatet nga +5°C deri në +20°C, sipas nevojave. Për këtë qëllim, pajisjet gëzojnë karakteristika shumë komode dhe janë gjithashtu shumë të mirë për ruajtjen afatgjatë dhe matuerimin e verërave.

Frigoriferët për ruajtjen e verës "Vinothek"

Lartësia e pajisjes


Gjerësia e pajisjes


Numri maksimal shishet e verës Bordeaux 0,75 l


Klasa e efiçencës së energjisë


Niveli i zhurmës (dB)


Materiali dera/kapaku


Ngjyra trupi

Rezultati 1-2 nga 2

WKb 1812 Vinothek Frigorifer për ruajtjen e verës

 • Vëllimi 135 l
 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 89 / 60 / 61,3 cm
 • Numri maksimal shishet e verës Bordeaux 0,75 l 66
 • Zonat e temperaturës 1
 • Qarqet e rregullueshme të ftohjes 1
 • Vëllimi 135 l

WKr 1811 Vinothek Frigorifer për ruajtjen e verës

 • Vëllimi 128 l
 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 89 / 60 / 61,3 cm
 • Numri maksimal shishet e verës Bordeaux 0,75 l 66
 • Zonat e temperaturës 1
 • Qarqet e rregullueshme të ftohjes 1
 • Vëllimi 128 l
 • Rezultati i kërkimit për faqe

Shënim: Me tërë mirëmbajtjen e kujdesshme të të dhënave, ne rezervojmë të drejtën për të bërë ndryshime teknike, për gabimet dhe devijimet e përmbajtjes së imazhit dhe tekstit në krahasim me pajisjen origjinale.