Optimalë për ruajtjen afatgjatë

Frigoriferët për ruajtjen e verës të serisë "GrandCru" ofrojnë kushtet më të mira si një qilar vere. Në këto pajisje, temperatura mund të vendoset në të gjithë hapësirën e brendshme në +5°C deri në +20°C, sipas nevojave. Në këtë mënyrë ata janë optimalë për ruajtjen afatgjatë dhe maturimin e verërave. Pajisjet disponohen në madhësi të ndryshme.

Frigoriferët për ruajtjen e verës "GrandCru"

Lartësia e pajisjes


Gjerësia e pajisjes


Numri maksimal shishet e verës Bordeaux 0,75 l


Vëllimi bruto


Klasa e efiçencës së energjisë


Niveli i zhurmës (dB)


Materiali dera/kapaku


Ngjyra trupi

Pikat kryesore të pajisjes

Rregullimi i lagështisë

Rezultati 1-4 nga 4

WFbli 5041 Perfection Frigorifer për verën Porfessional

 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 168,4 / 59,7 / 76,3 cm
 • Vëllimi 398 l
 • Numri maksimal shishet e verës Bordeaux 0,75 l 158
 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 168,4 / 59,7 / 76,3 cm
 • Vëllimi 398 l
 • Numri maksimal shishet e verës Bordeaux 0,75 l 158
 • Zona për temperaturën e rregullueshme +5 °C deri në +20 °C

WFbli 5241 Perfection Frigorifer për verën Porfessional

 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 188,4 / 59,7 / 76,3 cm
 • Vëllimi 459 l
 • Numri maksimal shishet e verës Bordeaux 0,75 l 188
 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 188,4 / 59,7 / 76,3 cm
 • Vëllimi 459 l
 • Numri maksimal shishet e verës Bordeaux 0,75 l 188
 • Zona për temperaturën e rregullueshme +5 °C deri në +20 °C

WFbli 7741 Perfection Frigorifer për verën Porfessional

 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 204,4 / 74,7 / 76,3 cm
 • Vëllimi 642 l
 • Numri maksimal shishet e verës Bordeaux 0,75 l 284
 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 204,4 / 74,7 / 76,3 cm
 • Vëllimi 642 l
 • Numri maksimal shishet e verës Bordeaux 0,75 l 284
 • Zona për temperaturën e rregullueshme +5 °C deri në +20 °C

WKes 653 GrandCru Frigorifer për ruajtjen e verës

 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 61,2 / 42,5 / 47,8 cm
 • Vëllimi 48 l
 • Numri maksimal shishet e verës Bordeaux 0,75 l 12
 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 61,2 / 42,5 / 47,8 cm
 • Vëllimi 48 l
 • Numri maksimal shishet e verës Bordeaux 0,75 l 12
 • Zona për temperaturën e rregullueshme +5 °C deri në +20 °C
 • Rezultati i kërkimit për faqe

Shënim: Me tërë mirëmbajtjen e kujdesshme të të dhënave, ne rezervojmë të drejtën për të bërë ndryshime teknike, për gabimet dhe devijimet e përmbajtjes së imazhit dhe tekstit në krahasim me pajisjen origjinale.