Numri shishet e verës Bordeaux (0,75 l)


Lartësia e pajisjes


Gjerësia e pajisjes


Vëllimi i shfrytëzueshëm (l)


Materiali dera


Ngjyra trupi


Klasa e efiçencës së energjisë

Rezultati 1-6 nga 6

WKb 1812 Vinothek Wine cabinet

 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 89 / 60 / 61,3 cm
 • Numri maksimal shishet e verës Bordeaux 0,75 l 66
 • Zonat e temperaturës 1
 • Qarqet e rregullueshme të ftohjes 1
 • Klasa e efiçencës së energjisë G
 • Klasa e efiçencës së energjisë G

WKb 3212 Vinothek Wine cabinet

 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 135 / 60 / 73,9 cm
 • Numri maksimal shishet e verës Bordeaux 0,75 l 164
 • Zonat e temperaturës 1
 • Qarqet e rregullueshme të ftohjes 1
 • Klasa e efiçencës së energjisë G
 • Klasa e efiçencës së energjisë G

WKb 4212 Vinothek Wine cabinet

 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 165 / 60 / 73,9 cm
 • Numri maksimal shishet e verës Bordeaux 0,75 l 200
 • Zonat e temperaturës 1
 • Qarqet e rregullueshme të ftohjes 1
 • Klasa e efiçencës së energjisë G
 • Klasa e efiçencës së energjisë G

WKr 1811 Vinothek Wine cabinet

 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 89 / 60 / 61,3 cm
 • Numri maksimal shishet e verës Bordeaux 0,75 l 66
 • Zonat e temperaturës 1
 • Qarqet e rregullueshme të ftohjes 1
 • Klasa e efiçencës së energjisë E
 • Klasa e efiçencës së energjisë E

WKr 3211 Vinothek Wine cabinet

 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 135 / 60 / 73,9 cm
 • Numri maksimal shishet e verës Bordeaux 0,75 l 164
 • Zonat e temperaturës 1
 • Qarqet e rregullueshme të ftohjes 1
 • Klasa e efiçencës së energjisë E
 • Klasa e efiçencës së energjisë E

WKr 4211 Vinothek Wine cabinet

 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 165 / 60 / 73,9 cm
 • Numri maksimal shishet e verës Bordeaux 0,75 l 200
 • Zonat e temperaturës 1
 • Qarqet e rregullueshme të ftohjes 1
 • Klasa e efiçencës së energjisë F
 • Klasa e efiçencës së energjisë F
 • Rezultati i kërkimit për faqe

Shënim: Me tërë mirëmbajtjen e kujdesshme të të dhënave, ne rezervojmë të drejtën për të bërë ndryshime teknike, për gabimet dhe devijimet e përmbajtjes së imazhit dhe tekstit në krahasim me pajisjen origjinale.