Numri shishet e verës Bordeaux (0,75 l)


Lartësia e pajisjes


Gjerësia e pajisjes


Vëllimi i shfrytëzueshëm (l)


Materiali dera


Ngjyra trupi

Rezultati 1-6 nga 6

WKb 1812 Vinothek Frigorifer vere

Klasa e efiçencës së energjisë A+
Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 89 / 60,0 / 61,3 cm
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 134 l
Numri maksimal shishet e verës Bordeaux 0,75 l 66
Zonat e temperaturës 1
Qarqet e rregullueshme të ftohjes 1
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)

WKb 3212 Vinothek Frigorifer vere

Klasa e efiçencës së energjisë A
Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 135 / 60,0 / 73,9 cm
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 309 l
Numri maksimal shishet e verës Bordeaux 0,75 l 164
Zonat e temperaturës 1
Qarqet e rregullueshme të ftohjes 1
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)

WKb 4212 Vinothek Frigorifer vere

Klasa e efiçencës së energjisë A
Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 165 / 60,0 / 73,9 cm
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 395 l
Numri maksimal shishet e verës Bordeaux 0,75 l 200
Zonat e temperaturës 1
Qarqet e rregullueshme të ftohjes 1
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)

WKr 1811 Vinothek Frigorifer vere

Klasa e efiçencës së energjisë A+
Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 89 / 60,0 / 61,3 cm
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 128 l
Numri maksimal shishet e verës Bordeaux 0,75 l 66
Zonat e temperaturës 1
Qarqet e rregullueshme të ftohjes 1
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)

WKr 3211 Vinothek Frigorifer vere

Klasa e efiçencës së energjisë A++
Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 135 / 60,0 / 73,9 cm
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 295 l
Numri maksimal shishet e verës Bordeaux 0,75 l 164
Zonat e temperaturës 1
Qarqet e rregullueshme të ftohjes 1
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)

WKr 4211 Vinothek Frigorifer vere

Klasa e efiçencës së energjisë A++
Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 165 / 60,0 / 73,9 cm
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 377 l
Numri maksimal shishet e verës Bordeaux 0,75 l 200
Zonat e temperaturës 1
Qarqet e rregullueshme të ftohjes 1
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)
  • Rezultati i kërkimit për faqe

Shënim: Me tërë mirëmbajtjen e kujdesshme të të dhënave, ne rezervojmë të drejtën për të bërë ndryshime teknike, për gabimet dhe devijimet e përmbajtjes së imazhit dhe tekstit në krahasim me pajisjen origjinale.