Numri shishet e verës Bordeaux (0,75 l)


Numri maksimal shishet e verës Bordeaux 0,75 l


Lartësia e pajisjes


Vëllimi i shfrytëzueshëm (l)


Gjerësia e pajisjes


Ngjyra trupi


Materiali dera


Klasa e efiçencës së energjisë

Rezultati 1-1 nga 1

WKes 653 GrandCru Frigorifer për ruajtjen e verës

  • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 61,2 / 42,5 / 47,8 cm
  • Zona për temperaturën e rregullueshme +5 °C deri në +20 °C
  • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 61,2 / 42,5 / 47,8 cm
  • Zona për temperaturën e rregullueshme +5 °C deri në +20 °C
  • Numri maksimal shishet e verës Bordeaux 0,75 l 12
  • Niveli i zhurmës 37 dB
  • Rezultati i kërkimit për faqe

Shënim: Me tërë mirëmbajtjen e kujdesshme të të dhënave, ne rezervojmë të drejtën për të bërë ndryshime teknike, për gabimet dhe devijimet e përmbajtjes së imazhit dhe tekstit në krahasim me pajisjen origjinale.