Lartësia e pajisjes


Gjerësia e pajisjes


Numri shishet e verës Bordeaux (0,75 l)


Vëllimi i përgjithshëm


Klasa e efiçencës së energjisë


Niveli i zhurmës (dB)


Materiali dera


Ngjyra trupi

Pikat kryesore të pajisjes

Kontrolli i lagështisë


Rregullimi i lagështisë

Rezultati 1-10 nga 12

 • 1
 • 2

WKes 653 GrandCru Frigorifer për ruajtjen e verës

 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 61,2 / 42,5 / 47,8 cm
 • Zona për temperaturën e rregullueshme +5 °C deri në +20 °C
 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 61,2 / 42,5 / 47,8 cm
 • Zona për temperaturën e rregullueshme +5 °C deri në +20 °C
 • Numri maksimal shishet e verës Bordeaux 0,75 l 12
 • Niveli i zhurmës 37 dB

WPbl 4201 GrandCru Frigorifer për të ruajtur verën

 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 128,4 / 59,7 / 76,3 cm
 • Zona për temperaturën e rregullueshme +5 °C deri në +20 °C
 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 128,4 / 59,7 / 76,3 cm
 • Zona për temperaturën e rregullueshme +5 °C deri në +20 °C
 • Numri maksimal shishet e verës Bordeaux 0,75 l 141
 • Niveli i zhurmës 38 dB

WPbl 4601 GrandCru Frigorifer për të ruajtur verën

 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 148,4 / 59,7 / 76,3 cm
 • Zona për temperaturën e rregullueshme +5 °C deri në +20 °C
 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 148,4 / 59,7 / 76,3 cm
 • Zona për temperaturën e rregullueshme +5 °C deri në +20 °C
 • Numri maksimal shishet e verës Bordeaux 0,75 l 166
 • Niveli i zhurmës 38 dB

WPbl 5001 GrandCru Frigorifer për të ruajtur verën

 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 168,4 / 59,7 / 76,3 cm
 • Zona për temperaturën e rregullueshme +5 °C deri në +20 °C
 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 168,4 / 59,7 / 76,3 cm
 • Zona për temperaturën e rregullueshme +5 °C deri në +20 °C
 • Numri maksimal shishet e verës Bordeaux 0,75 l 196
 • Niveli i zhurmës 38 dB

WPbli 5031 GrandCru Selection Frigorifer për të ruajtur verën

 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 168,4 / 59,7 / 76,3 cm
 • Zona për temperaturën e rregullueshme +5 °C deri në +20 °C
 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 168,4 / 59,7 / 76,3 cm
 • Zona për temperaturën e rregullueshme +5 °C deri në +20 °C
 • Numri maksimal shishet e verës Bordeaux 0,75 l 196
 • Niveli i zhurmës 38 dB

WPbli 5231 GrandCru Selection Frigorifer për të ruajtur verën

 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 188,4 / 59,7 / 76,3 cm
 • Zona për temperaturën e rregullueshme +5 °C deri në +20 °C
 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 188,4 / 59,7 / 76,3 cm
 • Zona për temperaturën e rregullueshme +5 °C deri në +20 °C
 • Numri maksimal shishet e verës Bordeaux 0,75 l 229
 • Niveli i zhurmës 38 dB

WSbl 4201 GrandCru Frigorifer për të ruajtur verën

 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 128,4 / 59,7 / 76,3 cm
 • Zona për temperaturën e rregullueshme +5 °C deri në +20 °C
 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 128,4 / 59,7 / 76,3 cm
 • Zona për temperaturën e rregullueshme +5 °C deri në +20 °C
 • Numri maksimal shishet e verës Bordeaux 0,75 l 141
 • Niveli i zhurmës 38 dB

WSbl 4601 GrandCru Frigorifer për të ruajtur verën

 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 148,4 / 59,7 / 76,3 cm
 • Zona për temperaturën e rregullueshme +5 °C deri në +20 °C
 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 148,4 / 59,7 / 76,3 cm
 • Zona për temperaturën e rregullueshme +5 °C deri në +20 °C
 • Numri maksimal shishet e verës Bordeaux 0,75 l 166
 • Niveli i zhurmës 38 dB

WSbl 5001 GrandCru Frigorifer për të ruajtur verën

 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 168,4 / 59,7 / 76,3 cm
 • Zona për temperaturën e rregullueshme +5 °C deri në +20 °C
 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 168,4 / 59,7 / 76,3 cm
 • Zona për temperaturën e rregullueshme +5 °C deri në +20 °C
 • Numri maksimal shishet e verës Bordeaux 0,75 l 196
 • Niveli i zhurmës 38 dB

WSbli 5031 GrandCru Selection Frigorifer për të ruajtur verën

 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 168,4 / 59,7 / 76,3 cm
 • Zona për temperaturën e rregullueshme +5 °C deri në +20 °C
 • Dimensionet e jashtme: lartësi / gjerësi / thellësi 168,4 / 59,7 / 76,3 cm
 • Zona për temperaturën e rregullueshme +5 °C deri në +20 °C
 • Numri maksimal shishet e verës Bordeaux 0,75 l 196
 • Niveli i zhurmës 38 dB
 • Rezultati i kërkimit për faqe
 • 1
 • 2

Shënim: Me tërë mirëmbajtjen e kujdesshme të të dhënave, ne rezervojmë të drejtën për të bërë ndryshime teknike, për gabimet dhe devijimet e përmbajtjes së imazhit dhe tekstit në krahasim me pajisjen origjinale.