Numri shishet e verës Bordeaux (0,75 l)


Lartësia e pajisjes


Gjerësia e pajisjes


Vëllimi i shfrytëzueshëm (l)


Materiali dera


Ngjyra trupi

Rezultati 1-7 nga 7

WKes 4552 GrandCru Frigorifer vere

Klasa e efiçencës së energjisë A+
Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 165 / 70,0 / 74,2 cm
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 435 l
Numri maksimal shishet e verës Bordeaux 0,75 l 201
Zonat e temperaturës 1
Qarqet e rregullueshme të ftohjes 1
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)

WKes 653 Grand Cru Frigorifer vere

Klasa e efiçencës së energjisë A++
Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 61,2 / 42,5 / 47,8 cm
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 38 l
Numri maksimal shishet e verës Bordeaux 0,75 l 12
Zonat e temperaturës 1
Qarqet e rregullueshme të ftohjes 1
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)

WKt 4551 GrandCru Frigorifer vere

Klasa e efiçencës së energjisë A++
Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 165 / 70,0 / 74,2 cm
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 413 l
Numri maksimal shishet e verës Bordeaux 0,75 l 201
Zonat e temperaturës 1
Qarqet e rregullueshme të ftohjes 1
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)

WKt 4552 GrandCru Frigorifer vere

Klasa e efiçencës së energjisë A+
Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 165 / 70,0 / 74,2 cm
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 435 l
Numri maksimal shishet e verës Bordeaux 0,75 l 201
Zonat e temperaturës 1
Qarqet e rregullueshme të ftohjes 1
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)

WKt 5551 GrandCru Frigorifer vere

Klasa e efiçencës së energjisë A++
Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 192 / 70,0 / 74,2 cm
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 499 l
Numri maksimal shishet e verës Bordeaux 0,75 l 253
Zonat e temperaturës 1
Qarqet e rregullueshme të ftohjes 1
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)

WKt 5552 GrandCru Frigorifer vere

Klasa e efiçencës së energjisë A+
Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 192 / 70,0 / 74,2 cm
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 525 l
Numri maksimal shishet e verës Bordeaux 0,75 l 253
Zonat e temperaturës 1
Qarqet e rregullueshme të ftohjes 1
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)

WKt 6451 GrandCru Frigorifer vere

Klasa e efiçencës së energjisë A++
Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 193 / 74,7 / 75,9 cm
Vëllimi i shfrytëzueshëm total 625 l
Numri maksimal shishet e verës Bordeaux 0,75 l 312
Zonat e temperaturës 1
Qarqet e rregullueshme të ftohjes 1
I lidhshëm në rrjet (mbështet SmartDevice)
  • Rezultati i kërkimit për faqe

Shënim: Me tërë mirëmbajtjen e kujdesshme të të dhënave, ne rezervojmë të drejtën për të bërë ndryshime teknike, për gabimet dhe devijimet e përmbajtjes së imazhit dhe tekstit në krahasim me pajisjen origjinale.