Numri shishet e verës Bordeaux (0,75 l)


Lartësia e pajisjes


Gjerësia e pajisjes


Vëllimi i shfrytëzueshëm (l)


Materiali dera


Ngjyra trupi


Klasa e efiçencës së energjisë

Rezultati 1-7 nga 7

WKes 4552 GrandCru Frigorifer për ruajtjen e verës

 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 165 / 70 / 74,2 cm
 • Numri maksimal shishet e verës Bordeaux 0,75 l 201
 • Zonat e temperaturës 1
 • Qarqet e rregullueshme të ftohjes 1
 • Klasa e efiçencës së energjisë F
 • Klasa e efiçencës së energjisë F

WKes 653 GrandCru Frigorifer për ruajtjen e verës

 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 61,2 / 42,5 / 47,8 cm
 • Numri maksimal shishet e verës Bordeaux 0,75 l 12
 • Zonat e temperaturës 1
 • Qarqet e rregullueshme të ftohjes 1
 • Klasa e efiçencës së energjisë E
 • Klasa e efiçencës së energjisë E

WKt 4551 GrandCru Frigorifer për ruajtjen e verës

 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 165 / 70 / 74,2 cm
 • Numri maksimal shishet e verës Bordeaux 0,75 l 201
 • Zonat e temperaturës 1
 • Qarqet e rregullueshme të ftohjes 1
 • Klasa e efiçencës së energjisë E
 • Klasa e efiçencës së energjisë E

WKt 4552 GrandCru Frigorifer për ruajtjen e verës

 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 165 / 70 / 74,2 cm
 • Numri maksimal shishet e verës Bordeaux 0,75 l 201
 • Zonat e temperaturës 1
 • Qarqet e rregullueshme të ftohjes 1
 • Klasa e efiçencës së energjisë F
 • Klasa e efiçencës së energjisë F

WKt 5551 GrandCru Frigorifer për ruajtjen e verës

 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 192 / 70 / 74,2 cm
 • Numri maksimal shishet e verës Bordeaux 0,75 l 253
 • Zonat e temperaturës 1
 • Qarqet e rregullueshme të ftohjes 1
 • Klasa e efiçencës së energjisë E
 • Klasa e efiçencës së energjisë E

WKt 5552 GrandCru Frigorifer për ruajtjen e verës

 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 192 / 70 / 74,2 cm
 • Numri maksimal shishet e verës Bordeaux 0,75 l 253
 • Zonat e temperaturës 1
 • Qarqet e rregullueshme të ftohjes 1
 • Klasa e efiçencës së energjisë G
 • Klasa e efiçencës së energjisë G

WKt 6451 GrandCru Frigorifer për ruajtjen e verës

 • Dimensionet e jashtme (L/GJ/TH) 193 / 74,7 / 75,9 cm
 • Numri maksimal shishet e verës Bordeaux 0,75 l 312
 • Zonat e temperaturës 1
 • Qarqet e rregullueshme të ftohjes 1
 • Klasa e efiçencës së energjisë F
 • Klasa e efiçencës së energjisë F
 • Rezultati i kërkimit për faqe

Shënim: Me tërë mirëmbajtjen e kujdesshme të të dhënave, ne rezervojmë të drejtën për të bërë ndryshime teknike, për gabimet dhe devijimet e përmbajtjes së imazhit dhe tekstit në krahasim me pajisjen origjinale.