Ладилници за вино за подпултно вградување

Висина на ниша


Број шишиња од Бордо (0,75 l)


Вкупна зафатнина


Класа на енергетска ефикасност


Нивото на бучава (dB)


Материјал на врата


Тип на вградување


Монтажа на врати

Најдобри моменти

Температурни зони

Резултати 1-3 од 3

UWKes 1752 GrandCru Климатизирана полица за вино за под работна маса

 • Висина на ниша 82 - 87 cm
 • Димензии В/Ш/Д 81,8 / 59,7 / 57,7 cm
 • Максимален број шишиња од Бордо 0,75 l 46
 • Индивидуални Температурни зони 1
 • Класа на енергетска ефикасност G
 • Монтажа на врати Површински
 • Температурни зони 1
 • Класа на енергетска ефикасност G

UWTes 1672 Vinidor Полица за вино со регулирана температура што може да се вгради

 • Висина на ниша 82 - 87 cm
 • Димензии В/Ш/Д 81,8 / 59,7 / 57,7 cm
 • Максимален број шишиња од Бордо 0,75 l 34
 • Индивидуални Температурни зони 2
 • Класа на енергетска ефикасност G
 • Монтажа на врати Површински
 • Температурни зони 2
 • Класа на енергетска ефикасност G

UWTgb 1682 Vinidor Полица за вино со регулирана температура што може да се вгради

 • Висина на ниша 82 - 87 cm
 • Димензии В/Ш/Д 81,8 / 59,7 / 57,7 cm
 • Максимален број шишиња од Бордо 0,75 l 34
 • Индивидуални Температурни зони 2
 • Класа на енергетска ефикасност G
 • Монтажа на врати Површински
 • Температурни зони 2
 • Класа на енергетска ефикасност G
 • Резултати од пребарување по сајт

Забелешка: И покрај внимателното одржување на податоците, го задржуваме правото да правиме технички промени, грешки и отстапувања од сликите и текстуалната содржина во споредба со оригиналниот уред.