Ладилници за вино со можност за вградување

Број шишиња од Бордо (0,75 l)


Висина на уред


Ширина на уред


Волумен (l)


Висина на ниша


Монтажа на врати


Класа на енергетска ефикасност


Материјал на врата

Резултати 1-10 од 12

 • 1
 • 2

EWTdf 1653 Vinidor Вградена полица за вино

 • Класа на енергетска ефикасност A
 • Висина на ниша 88 cm
 • Вкупен нето капацитет 97 l
 • Максимален број шишиња од Бордо 0,75 l 30
 • Индивидуални Температурни зони 2
 • Монтажа на врати Фиксна врата
 • Можност за вмрежување (можност за SmartDevice)
 • Температурни зони 2

EWTdf 2353 Vinidor Вградена полица за вино

 • Класа на енергетска ефикасност A
 • Висина на ниша 122 cm
 • Вкупен нето капацитет 158 l
 • Максимален број шишиња од Бордо 0,75 l 48
 • Индивидуални Температурни зони 2
 • Монтажа на врати Фиксна врата
 • Можност за вмрежување (можност за SmartDevice)
 • Температурни зони 2

EWTdf 3553 Вградена полица за вино

 • Класа на енергетска ефикасност A
 • Висина на ниша 178 cm
 • Вкупен нето капацитет 254 l
 • Максимален број шишиња од Бордо 0,75 l 80
 • Индивидуални Температурни зони 2
 • Монтажа на врати Фиксна врата
 • Можност за вмрежување (можност за SmartDevice)
 • Температурни зони 2

EWTgb 1683 Vinidor Вградена полица за вино

 • Класа на енергетска ефикасност A
 • Висина на ниша 88 cm
 • Вкупен нето капацитет 104 l
 • Максимален број шишиња од Бордо 0,75 l 33
 • Индивидуални Температурни зони 2
 • Монтажа на врати Површински
 • Можност за вмрежување (можност за SmartDevice)
 • Температурни зони 2

EWTgb 2383 Вградена полица за вино

 • Класа на енергетска ефикасност A
 • Висина на ниша 122 cm
 • Вкупен нето капацитет 169 l
 • Максимален број шишиња од Бордо 0,75 l 51
 • Индивидуални Температурни зони 2
 • Монтажа на врати Површински
 • Можност за вмрежување (можност за SmartDevice)
 • Температурни зони 2

EWTgb 3583 Vinidor Вградена полица за вино

 • Класа на енергетска ефикасност A
 • Висина на ниша 178 cm
 • Вкупен нето капацитет 271 l
 • Максимален број шишиња од Бордо 0,75 l 83
 • Индивидуални Температурни зони 2
 • Монтажа на врати Површински
 • Можност за вмрежување (можност за SmartDevice)
 • Температурни зони 2

EWTgw 1683 Vinidor Вградена полица за вино

 • Класа на енергетска ефикасност A
 • Висина на ниша 88 cm
 • Вкупен нето капацитет 104 l
 • Максимален број шишиња од Бордо 0,75 l 33
 • Индивидуални Температурни зони 2
 • Монтажа на врати Површински
 • Можност за вмрежување (можност за SmartDevice)
 • Температурни зони 2

EWTgw 2383 Vinidor Вградена полица за вино

 • Класа на енергетска ефикасност A
 • Висина на ниша 122 cm
 • Вкупен нето капацитет 169 l
 • Максимален број шишиња од Бордо 0,75 l 51
 • Индивидуални Температурни зони 2
 • Монтажа на врати Површински
 • Можност за вмрежување (можност за SmartDevice)
 • Температурни зони 2

EWTgw 3583 Vinidor Вградена полица за вино

 • Класа на енергетска ефикасност A
 • Висина на ниша 178 cm
 • Вкупен нето капацитет 271 l
 • Максимален број шишиња од Бордо 0,75 l 83
 • Индивидуални Температурни зони 2
 • Монтажа на врати Површински
 • Можност за вмрежување (можност за SmartDevice)
 • Температурни зони 2

WKEes 553 GrandCru Вградена полица за вино

 • Класа на енергетска ефикасност A
 • Висина на ниша 45 cm
 • Вкупен нето капацитет 46 l
 • Максимален број шишиња од Бордо 0,75 l 18
 • Индивидуални Температурни зони 1
 • Монтажа на врати Површински
 • Можност за вмрежување (можност за SmartDevice)
 • Температурни зони 1
 • Резултати од пребарување по сајт
 • 1
 • 2

Забелешка: И покрај внимателното одржување на податоците, го задржуваме правото да правиме технички промени, грешки и отстапувања од сликите и текстуалната содржина во споредба со оригиналниот уред.