Ладилници за вино со можност за вградување

Висина на ниша


Број шишиња од Бордо (0,75 l)


Вкупна зафатнина


Класа на енергетска ефикасност


Нивото на бучава (dB)


Материјал на врата


Тип на вградување


Монтажа на врати

Најдобри моменти

Температурни зони

Резултати 1-10 од 12

 • 1
 • 2

EWTdf 1653 Vinidor Вградена полица за вино со регулирана температура

 • Висина на ниша 88 cm
 • Димензии В/Ш/Д 87,2 / 55,7 / 55,3 cm
 • Максимален број шишиња од Бордо 0,75 l 30
 • Индивидуални Температурни зони 2
 • Класа на енергетска ефикасност G
 • Монтажа на врати Фиксна врата
 • Температурни зони 2
 • Класа на енергетска ефикасност G

EWTdf 2353 Vinidor Вградена полица за вино со регулирана температура

 • Висина на ниша 122 cm
 • Димензии В/Ш/Д 121,8 / 55,7 / 55,3 cm
 • Максимален број шишиња од Бордо 0,75 l 48
 • Индивидуални Температурни зони 2
 • Класа на енергетска ефикасност G
 • Монтажа на врати Фиксна врата
 • Температурни зони 2
 • Класа на енергетска ефикасност G

EWTdf 3553 Vinidor Вградена полица за вино со регулирана температура

 • Висина на ниша 178 cm
 • Димензии В/Ш/Д 177 / 55,7 / 55,3 cm
 • Максимален број шишиња од Бордо 0,75 l 80
 • Индивидуални Температурни зони 2
 • Класа на енергетска ефикасност G
 • Монтажа на врати Фиксна врата
 • Температурни зони 2
 • Класа на енергетска ефикасност G

EWTgb 1683 Vinidor Вградена полица за вино со регулирана температура

 • Висина на ниша 88 cm
 • Димензии В/Ш/Д 90,6 / 59,5 / 57,2 cm
 • Максимален број шишиња од Бордо 0,75 l 33
 • Индивидуални Температурни зони 2
 • Класа на енергетска ефикасност G
 • Монтажа на врати Површински
 • Температурни зони 2
 • Класа на енергетска ефикасност G

EWTgb 2383 Vinidor Вградена полица за вино со регулирана температура

 • Висина на ниша 122 cm
 • Димензии В/Ш/Д 123,3 / 59,5 / 57,2 cm
 • Максимален број шишиња од Бордо 0,75 l 51
 • Индивидуални Температурни зони 2
 • Класа на енергетска ефикасност G
 • Монтажа на врати Површински
 • Температурни зони 2
 • Класа на енергетска ефикасност G

EWTgb 3583 Vinidor Вградена полица за вино со регулирана температура

 • Висина на ниша 178 cm
 • Димензии В/Ш/Д 181,6 / 59,5 / 57,2 cm
 • Максимален број шишиња од Бордо 0,75 l 83
 • Индивидуални Температурни зони 2
 • Класа на енергетска ефикасност G
 • Монтажа на врати Површински
 • Температурни зони 2
 • Класа на енергетска ефикасност G

EWTgw 1683 Vinidor Вградена полица за вино со регулирана температура

 • Висина на ниша 88 cm
 • Димензии В/Ш/Д 90,6 / 59,5 / 57,2 cm
 • Максимален број шишиња од Бордо 0,75 l 33
 • Индивидуални Температурни зони 2
 • Класа на енергетска ефикасност G
 • Монтажа на врати Површински
 • Температурни зони 2
 • Класа на енергетска ефикасност G

EWTgw 2383 Vinidor Вградена полица за вино со регулирана температура

 • Висина на ниша 122 cm
 • Димензии В/Ш/Д 123,3 / 59,5 / 57,2 cm
 • Максимален број шишиња од Бордо 0,75 l 51
 • Индивидуални Температурни зони 2
 • Класа на енергетска ефикасност G
 • Монтажа на врати Површински
 • Температурни зони 2
 • Класа на енергетска ефикасност G

EWTgw 3583 Vinidor Вградена полица за вино со регулирана температура

 • Висина на ниша 178 cm
 • Димензии В/Ш/Д 181,6 / 59,5 / 57,2 cm
 • Максимален број шишиња од Бордо 0,75 l 83
 • Индивидуални Температурни зони 2
 • Класа на енергетска ефикасност G
 • Монтажа на врати Површински
 • Температурни зони 2
 • Класа на енергетска ефикасност G

WKEes 553 GrandCru Вградена климатизирана полица за вино

 • Висина на ниша 45 cm
 • Димензии В/Ш/Д 45,5 / 59,1 / 52,2 cm
 • Максимален број шишиња од Бордо 0,75 l 18
 • Индивидуални Температурни зони 1
 • Класа на енергетска ефикасност G
 • Монтажа на врати Површински
 • Температурни зони 1
 • Класа на енергетска ефикасност G
 • Резултати од пребарување по сајт
 • 1
 • 2

Забелешка: И покрај внимателното одржување на податоците, го задржуваме правото да правиме технички промени, грешки и отстапувања од сликите и текстуалната содржина во споредба со оригиналниот уред.