Ладилници за вино со можност за вградување

Број шишиња од Бордо (0,75 l)


Висина на уред


Ширина на уред


Волумен (l)


Висина на ниша


Монтажа на врати


Материјал на врата


Класа на енергетска ефикасност

Резултати 1-10 од 15

 • 1
 • 2

EWT 9175 Вградена полица за вино со регулирана температура

 • Висина на ниша 213 cm
 • Димензии В/Ш/Д 212,6 / 45 / 61 cm
 • Максимален број шишиња од Бордо 0,75 l 75
 • Класа на енергетска ефикасност G
 • Монтажа на врати Фиксна врата
 • Температурни зони 2
 • Класа на енергетска ефикасност G

EWT 9175 Вградена полица за вино со регулирана температура

 • Висина на ниша 213 cm
 • Димензии В/Ш/Д 212,6 / 45 / 61 cm
 • Максимален број шишиња од Бордо 0,75 l 75
 • Класа на енергетска ефикасност G
 • Монтажа на врати Фиксна врата
 • Температурни зони 2
 • Класа на енергетска ефикасност G

EWT 9275 Вградена полица за вино со регулирана температура

 • Висина на ниша 213 cm
 • Димензии В/Ш/Д 212,6 / 60,2 / 61 cm
 • Максимален број шишиња од Бордо 0,75 l 100
 • Класа на енергетска ефикасност G
 • Монтажа на врати Фиксна врата
 • Температурни зони 3
 • Класа на енергетска ефикасност G

EWTdf 1653 Vinidor Вградена полица за вино со регулирана температура

 • Висина на ниша 88 cm
 • Димензии В/Ш/Д 87,2 / 55,7 / 55,3 cm
 • Максимален број шишиња од Бордо 0,75 l 30
 • Индивидуални Температурни зони 2
 • Класа на енергетска ефикасност G
 • Монтажа на врати Фиксна врата
 • Температурни зони 2
 • Класа на енергетска ефикасност G

EWTdf 2353 Vinidor Вградена полица за вино со регулирана температура

 • Висина на ниша 122 cm
 • Димензии В/Ш/Д 121,8 / 55,7 / 55,3 cm
 • Максимален број шишиња од Бордо 0,75 l 48
 • Индивидуални Температурни зони 2
 • Класа на енергетска ефикасност G
 • Монтажа на врати Фиксна врата
 • Температурни зони 2
 • Класа на енергетска ефикасност G

EWTdf 3553 Vinidor Вградена полица за вино со регулирана температура

 • Висина на ниша 178 cm
 • Димензии В/Ш/Д 177 / 55,7 / 55,3 cm
 • Максимален број шишиња од Бордо 0,75 l 80
 • Индивидуални Температурни зони 2
 • Класа на енергетска ефикасност G
 • Монтажа на врати Фиксна врата
 • Температурни зони 2
 • Класа на енергетска ефикасност G

EWTgb 1683 Vinidor Вградена полица за вино со регулирана температура

 • Висина на ниша 88 cm
 • Димензии В/Ш/Д 90,6 / 59,5 / 57,2 cm
 • Максимален број шишиња од Бордо 0,75 l 33
 • Индивидуални Температурни зони 2
 • Класа на енергетска ефикасност G
 • Монтажа на врати Површински
 • Температурни зони 2
 • Класа на енергетска ефикасност G

EWTgb 2383 Vinidor Вградена полица за вино со регулирана температура

 • Висина на ниша 122 cm
 • Димензии В/Ш/Д 123,3 / 59,5 / 57,2 cm
 • Максимален број шишиња од Бордо 0,75 l 51
 • Индивидуални Температурни зони 2
 • Класа на енергетска ефикасност G
 • Монтажа на врати Површински
 • Температурни зони 2
 • Класа на енергетска ефикасност G

EWTgb 3583 Vinidor Вградена полица за вино со регулирана температура

 • Висина на ниша 178 cm
 • Димензии В/Ш/Д 181,6 / 59,5 / 57,2 cm
 • Максимален број шишиња од Бордо 0,75 l 83
 • Индивидуални Температурни зони 2
 • Класа на енергетска ефикасност G
 • Монтажа на врати Површински
 • Температурни зони 2
 • Класа на енергетска ефикасност G

EWTgw 1683 Vinidor Вградена полица за вино со регулирана температура

 • Висина на ниша 88 cm
 • Димензии В/Ш/Д 90,6 / 59,5 / 57,2 cm
 • Максимален број шишиња од Бордо 0,75 l 33
 • Индивидуални Температурни зони 2
 • Класа на енергетска ефикасност G
 • Монтажа на врати Површински
 • Температурни зони 2
 • Класа на енергетска ефикасност G
 • Резултати од пребарување по сајт
 • 1
 • 2

Забелешка: И покрај внимателното одржување на податоците, го задржуваме правото да правиме технички промени, грешки и отстапувања од сликите и текстуалната содржина во споредба со оригиналниот уред.